Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/08/2018

WTCB Home

Publicaties Technische voorlichtingen

Toelaatbare maatafwijkingen

Download

Toelaatbare maatafwijkingen

De correcte inplanting en assemblage van de elementen van een skelet zijn slechts mogelijk mits de na te leven afmetingen duidelijk worden gespecificeerd. Er is bovendien altijd een verschil tussen de effectieve afmeting vaneen element en de op het plan aangegeven afmeting, ten gevolge van onnauwkeurigheden bij de fabricatie en inplanting. Teneinde de toegelaten onnauwkeurigheid te beperken,wordt het begrip toelaatbare afwijking ingevoerd. Deze nota geeft de toelaatbare afwijkingen die overeenstemmen met de courante beroepspraktijk.

  1. Publicaties
  2. Technische voorlichtingen
  3. TV 127 Toelaatbare maatafwijkingen.