Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

17/08/2018

WTCB Home

Publicaties Technische voorlichtingen

Verticale buitenbekledingen van dunne natuursteenplaten (gedeeltelijk vervangen door TV 228 voor wat de proefmethoden en vorstbestendigheidscriteria aangaat)

Download

Verticale buitenbekledingen van dunne natuursteenplaten (gedeeltelijk vervangen door TV 228 voor wat de proefmethoden en vorstbestendigheidscriteria aangaat)

Deze Technische voorlichting is een aanvulling op de TV 56. De onderhavige TV bevat algemene begrippen omtrent werkingen en krachtwerkingen op de bekleding, de proefmethoden ter bepaling van de fysische en mechanische karakteristieken van de natuursteenmaterialen, de fysische karakteristieken van natuursteenmaterialen die in geringe dikte kunnen worden gebruikt, aanbevelingen betreffende de verankering van de platen in de ondergrond met verluchte spouw.

  1. Publicaties
  2. Technische voorlichtingen
  3. TV 146 Verticale buitenbekledingen van dunne natuursteenplaten