Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties plat dak (2)

Selecteer bijkomende labels om onderstaande lijst met publicaties te verfijnen.
A aanbeveling acroterie actieve kool aerodynamische kracht afdichtingsdrager afdichtingsmateriaal afdichtingssysteem afmeting afrukweerstand afschotlaag afsluitkraan aftapkraan akoestiek akoestisch isolatiemateriaal akoestisch komfort akoestische isolatie akoestische prestatie analyse antivriesmiddel appartement arbeidsveiligheid asfalt atactisch polypropyleen B balk balkon ballast bedekking gietasfalt bedrijfsbelasting bekisting bekleding belasting belasting door verkeer belgie beplanting berekening bouwconstructie bescherming bestaand gebouw bestandheid tegen wortels beton bevestigingsmiddel bevestigingsprocede bewegingsvoeg bezonning bindmiddel verf binnenbepleistering binnenklimaat binnenmuur bitumen bitumenvilt blaasvorming bliksemafleider bouwpatologie bouwsysteem brand brandbeveiliging brandreactie brandreactieproef brandveiligheid brandweerstand breuk buiging buitenisolatie buitenoppervlak gebouw buitenschilderwerken C ce-markering cement chemische aantasting chemische werking circulatiepomp classificatie code coefficient cohesie component computerprogramma condensatie contactgeluid controle controlelijst corrosie criterium cyclische proef D dak dakbebording dakbedekking dakbeplanting dakgebint dakgoot dakpan dakrand daktuin dakwaterafvoer dampscherm dauwpunt debiet deksteen detailtekening deur deurdrempel deuvel (mechanische komponent) diameter dichtheid dichtingsscherm digitale simulatie dikte dimensionale tolerantie dimensionele tolerantie dimensionering doorlopende meting draagelement draagmuur draineerlaag drainering droging druk drukschommeling druksterkte dubbele wand duurzaam bouwen duurzaamheid dynamische druk E economische streek eigen gewicht eigenschap materiaal eis elastomeer en norm energiebesparing energiedrager energieverbruik epb epdm rubber erosie eurocode evaluatie evolutie expansievat experimentele studie eye precision F fabrieksbeton filtreren fontein fotovoltaisch toestel funderingsconstructie G gebouw gebruik gebruiksbelasting gelijkvormigheidsattest gemene muur geometrie geschiedenis gevalstudie gevel gevelbebording gewapend bitumen gietvoeg glasvlies goedkeuringsattest goot gording grafische voorstelling grind groendak H hanggoot harde vloerbedekking hars hechting hellend dak helling (vlak) hellingshoek hernieuwbare energie historiek hout houten vloer hygienische ventilatie I innovatie installatie intensiteit invloed omgeving iso norm isolatieproduct isolerende pleister K k waarde karakteristiek keerklep keuze klassement klimaat klimaatfactor klimaatgegeven klimaatomstandigheid knoop structuur koeling koepel (licht) koudebrug kunststof afdichting kwalitatieve analyse kwaliteit L laag laboratoriumproef lantaren lanternon lat leidraad goede uitvoering lessenaarsdak levenscyclus (milieu) levensduur lexicon lichte dakspant lichte gevel lijm loggia losliggende plaatsing lucht luchtdichtheid luchtdrukregeling luchtgeluid luchtinfiltratie M maat maatafwijking materiaal materiaaltechnologie mechanisch verbindingsorgaan mechanische bevestiging mechanische sterkte metaal metaalplaat meting in situ metselwerk milieu mof montage muur N na afwerking_hout na brandpreventie na eurocodes na water en daken nadeel nazicht nbn norm neerslag (weer) nieuw gebouw noodvoorziening norm normalisering O omgekeerd dak ondergrondse constructie onderhoud onderhoud (verzorging) onderlaag onderzoekswerk ondoorlatendheid ongeval ongevallenrisico ontluchtingskraan ontoegankelijk plat dak ontwerp ontwerpcriterium oorzaak fysische hinder oplevering werken oprit opslagreservoir opsporen lek opstand (van de afdichting) optimalisering opvangkolk orientatie overbelasting overdracht overdruk overloop P pagina toegankelijkheid paneel parkeerruimte pathologie permanente belasting pijl plaat plaatje plaatsingsmethode plafond plant plat dak plat dak (2) polymeer polystyreen polyvinylchloride ponsweerstand positie prestatie prestatieeis preventie proefmetode proefmonster profielplaat programmatuur R recuperatie regelaar regelkraan regenwater regenwaterafvoer regionaal vlak reglementering rekenmethode rekennorm rekenregel rendement renovatie renovatie(2) rijlaag rubber ruwbouw S samenstelling sandwichpaneel sbs schematische tekening schoorsteen schrijnwerk schroef (vijs) slagschaduw slagsterkte smartconnect_pub_akoestische isolatie smartconnect_pub_brand smartconnect_pub_luchtdichtheid smartconnect_pub_stabiliteit smartconnect_pub_thermische isolatie smartconnect_pub_toegankelijkheid smartconnect_pub_waterdichtheid sneeuwbelasting sneeuwophoping sokkel spanning spitstechnologie spouwmuur stabiliseren stabiliteit steunpunt stijfheid stoom storm structureel glas structuur T technische leidraad teelaarde tegelvloer terminologie terras thermisch reglement thermische isolatie thermodynamica toegankelijk plat dak toegankelijkheid toelaatbare afwijking tolerantie turbulente stroming type U u-waarde uitvoering werken uitzetvoeg V veiligheidscoefficient veiligheidseis veiligheidsklep venster ventilatie ventilatie installatie veranderlijke belasting verankering verantwoordelijkheid verbetering verbindingsstuk verbindingsvoeg verdeling verf vergaring verkeer verlijmen veroudering vertaling vervorming vervormingsspanning vervormingsweerstand verwarming verwerking verwerkingsvoorwaarde vlakheid vloeibaar waterdichtingssysteem vloeibare toestand vloeistof vloer vloer metalen plooiplaat vloerplaat vochtige lucht vochtigheid vochtwering voetgangersverkeer voorbeeld voordeel voorgespannen beton voorschrift voorspelling voorwaarde W waarborg wand warm water warmte-isolatiemateriaal warmtegeleidingsvermogen warmteoverbrengende vloeistof warmteverlies warmteweerstand water waterbehandeling waterdamp waterdichtheid waterinfiltratie waterspuwer waterverbruik waterverontreiniging weerbestendigheid weerkaatsend element werking vegetatie werking vocht werking weersinvloeden werking wind wettekst wijziging wind windbelasting windsnelheid wooneenheid Z zadeldak zonneboiler zonnecollector zonneenergie zwevende vloer

Technische voorlichtingen

TV 264 Referentiedetails voor spouwmuren 2017
TV 253 Parkeerdaken. Deel 1 : belastingen, ontwerpprincipes en samenstelling 2014
TV 244 Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015) 2012
TV 239 Mechanische bevestiging van de isolatie en de afdichting op geprofileerde staalplaten (+ correcties van 23/07/2012) 2010
TV 229 Groendaken 2006
TV 215 Het platte dak : Opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud (vervangt TV 151 en 183) 2000
TV 212 Leidraad voor de installatie van zonneboilers (2de uitgave) 1999

WTCB-Dossiers

Nr 2017/04.05 Platte daken met dakvloeren uit TT-elementen 2017
Nr 2017/03.05 Verbetering van de helling bij de renovatie van een plat dak 2017
Nr 2017/02.06 Brandveiligheid van houten terrassen op platte daken 2017
Nr 2017/02.05 Vochtproblemen door omgekeerde condensatie in warme platte daken 2017
Nr 2016/04.06 Opsporen van infiltraties bij platte daken 2016
Nr 2016/03.06 Groendaken: opgedane ervaringen 2016
Nr 2016/02.05 Windbelastingen op platte daken 2016
Nr 2016/01.05 Renovatietechnieken voor platte daken met een afdichting 2016
Nr 2015/04.06 Het platte dak : herziening van de TV 215 2015
Nr 2015/03.06 Aansluiting van een dakafdichting met een ondergrondse constructie 2015
Nr 2015/02.26 Toleranties in de bouw: Dichtingswerken - Plasvorming vermijden (vervangt Katern 2010/01.06) 2015
Nr 2015/02.19 Milieu-impact van platte daken (dit artikel is een aanvulling op het WTCB-Dossier 2013/3.6) 2015
Nr 2015/02.05 Gietasfalt op parkeerdaken : opgedane kennis en ervaring van de werkgroep 2015
Nr 2015/01.03 Op weg naar een betere toegankelijkheid 2015
Nr 2014/04.06 Brandgedrag van platte daken 2014
Nr 2014/02.05 Cementgebonden afschotlagen op platte daken 2014
Nr 2013/04.07 Waterstagnaties op platte daken 2013
Nr 2013/03.06 Milieu-impact van platte daken (zie ook WTCB-Dossier 2015/2.19) 2013
Nr 2013/02.06 Vloeibare afdichtingen op warme daken 2013
Nr 2013/02.05 Afvoeropeningen voor hemelwater 2013
Nr 2012/04.13 Lichtweerkaatsende dakafdichtingen en zonnepanelen 2012
Nr 2012/03.05 Parkeerdaken : enkele grote principes en aandachtspunten 2012
Nr 2012/02.18 Akoestische verbetering van de ruwbouw door middel van ontdubbelde gemene muren voor rijwoningen en appartementen 2012
Nr 2012/02.06 Compactdaken, een nieuwe trend ? 2012
Nr 2012/01.07 Luchtdichtheid van de gebouwschil bij platte daken 2012
Nr 2011/04.07 Brandpreventie bij groendaken 2011
Nr 2011/04.06 Dimensionering van houten daktimmerwerk 2011
Nr 2011/03.06 Bouwknopen bij platte daken 2011
Nr 2011/03.01 De Onderhoudsgids in een nieuw kleedje 2011
Nr 2011/02.06 Na-isolatie van platte daken : invloed op de hoogte van de dakopstanden 2011
Nr 2011/02.05 Dakschilden met een flauwe helling : waterdichtheid en duurzaamheid 2011
Nr 2010/04.07 Aandachtspunten bij de plaatsing van zonnesystemen op platte daken 2010
Nr 2010/04.03 Nieuwe Eurocode voor windbelasting (Update : juni 2011) 2010
Nr 2010/03.07 Mechanisch bevestigde platte daken : schroeven en verdeelplaatjes 2010
Nr 2010/01.06 Toleranties in de bouw : Dichtingswerken - Plasvorming vermijden (vervangen door Katern 2015/02.26) 2010
Nr 2009/04.08 Windwerking op platte daken 2009
Nr 2009/03.07 Rimpelvorming in de dakafdichting vermijden 2009
Nr 2009/02.06 Integratie van zonnepanelen in daken 2009
Nr 2009/01.10 Het platte dak in constante evolutie 2009
Nr 2008/04.03 Parkeerdaken : een TV in voorbereiding 2008
Nr 2008/03.09 Een dak renoveren ? Eerst isoleren ! 2008
Nr 2006/03.02 Regenwaterafvoer op groendaken 2006
Nr 2005/02.06 Een nieuwe norm ter bepaling van de sneeuwbelasting : NBN EN 1991-1-3 2005
Nr 2005/01.07 Dakafdichtingssystemen 2005

Infofiches

Nr 69.03 EPB - Gebouwschil: thermische isolatie, oververhitting, luchtdichtheid - Thermische isolatie van platte daken 2014
Nr 40 Nooduitlaten op platte daken met een opkant 2009
Nr 28 Omgekeerde condensatie 2007
Nr 27 Inwendige condensatie 2007
Nr 26 Thermische isolatie van bestaande platte daken 2007

WTCB-Tijdschriften

Nr 1998/04 Brandgedrag bij platte daken: de ATG-aanpak. (Van Normen & Reglementen) 1998
Nr 1997/02 Thermische isolatiesystemen: Het gebruik van Ru-waarden. (Van Normen & Reglementen) 1997
Nr 1995/04 Uitvoering van omkeerdaken: Opbouw, aansluitingen en afwerking. (Uit de praktijk) 1995
Nr 1992/02 Invloed van de wind op dakafdichtingen: metode voor het beproeven van de windweerstand. (Onderzoek) 1992
Nr 1986/04 Luchtdichtheidsproblemen bij daken met een plafondafwerking van schroten met open voegen. (Vraag en antwoord) 1986
Nr 1982/04 Corrosie van een metalen "actieve" vloerbekisting. (Vraag en antwoord) 1982
Nr 1981/04 Puist- en blaasvorming in bitumineuze dakbedekkingen. (Vraag en antwoord) 1981

Ook interessant

Bureau voor Normalisatie (NBN) - logo

Normen

We hebben ook norm(en) gevonden die aan uw zoekopdracht voldoen. Dit zijn geen WTCB-publicaties maar documenten uitgebracht door het Bureau voor Normalisatie (NBN). Gebruiksvoorwaarden

Bekijk normen