Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties luchtkwaliteit

Selecteer bijkomende labels om onderstaande lijst met publicaties te verfijnen.
A aanbeveling afgifte afstelling afzuigmond akoestisch komfort arbeidsproductiviteit arbeidsveiligheid architecturaal ontwerp B bacterie beglazing belgie besparing hulpbron bestaand gebouw betonbalkvloer bewoonbare kamer bibliografie binnenklimaat binnenschilderwerken binnenverontreiniging blokkenmetselwerk bouwbedrijf bouwmateriaal bouwnijverheid bouwproduct broeikaseffect buitenoppervlak gebouw buitenschilderwerken C ce-markering centralisatie chemische analyse chemische concentratie classificatie concertzaal condensatie condensatieketel controle controle werken coordinatie werken D dak dampscherm debiet decentralisatie dekvloer dichtheid dienstopdracht digitale simulatie dimensionering doeltreffendheid domotica drukverlies dubbele gevel dubbele wand duurzaam bouwen E ecolabel economische streek eeg eengezinswoning eis elektrisch vermogen elektrische verwarming en norm energetische hulpbron energiebalans energiebesparing energiedrager energieverbruik enquete epb europa evolutie experimentele studie F fase-overgangsmateriaal fungi G gasverwarming gebouw gebouw laag energieverbruik gebrek gebruikerseis gebruiksvoorwaarde gecontroleerde mechanische ventilatie gegevensbank gehalte geleide economie gelijkvormigheidsattest geluidsniveau geschiedenis gevalstudie gevel gezondheid gordijngevel H handelsgebouw historiek hoogte (geometrische parameter) hotel houtverwarming hybride ventilatie hygienische ventilatie hygrothermische controle I identificatie innovatie instelling (regeling) invloed omgeving iso norm K kantoor kantoorgebouw ketel keuze klimaatregeling klimaatregelingsinstallatie koelbalk kooldioxide kosten kunststof vloerbedekking kunststofschuim kwaliteit leefmilieu kwaliteit leven kwaliteitsverzekering L laboratoriumproef lage temperatuur leidraad goede uitvoering lexicon linoleum localisatie lucht luchtafzuiging luchtdichtheid luchtinfiltratie luchtkwaliteit luchtstroming luchtverontreiniging M maat mechanische ventilatie menselijk verlangen meting in situ microbiologie milieu milieubescherming montage muur N na afwerking na afwerking_verf nachtelijke ventilatie nationaal vlak natuurlijke ventilatie nbn norm nieuw gebouw nieuwe woning norm normalisering O omgevingstemperatuur onderhoud onderhoud (verzorging) onderzoek ontwikkeling onderzoekscentrum onderzoekswerk ontwerp ontwerp met computer ontwerpcriterium ontwikkeling opleveringsproef oplosmiddel opstoppen opvolging uitvoering organische verbinding P permeabiliteit plaatselijk vlak plaatsingsmethode plafonnering planning positie prestatie prestatieeis product proef ter plaatse proefmetode project pur (geexpandeerd polyurethaan) R raamopening regeling regionaal vlak reglementering rekenmethode rendement renovatie residentieel gebouw rookkanaal S scheikundige samenstelling (product) schimmel schoolgebouw schoorsteenmond smartconnect_pub_luchtdichtheid smartconnect_pub_thermische isolatie sociaal economische invloed soepele vloerbedekking spectrometrie spitstechnologie sportzaal strategie structureel glas T temperatuur terminologie textiele muurbekleding textiele vloerbedekking thermisch comfort thermisch reglement thermische isolatie toepassing toevoerkanaal V venster ventilatie ventilatie installatie ventilatiekoker ventilatierooster ventilator verbetering verbindingsvoeg verbranding verf verluchte wand verluchting verluchtingsmond vermogen verontreinigende afgifte verontreinigende stof verontreiniging verontreinigingspreventie vertaling verwarming verwarmingsinstallatie verwarmingsvermogen verwerking verwerkingsvoorwaarde visueel comfort vloerbedekking vochtigheid voegmateriaal voegprofiel voorschrift voorspelling W wand warmteproductie warmteverlies warmtewinst warmtewisselaar waterdamp wetgeving winkel wooneenheid Z ziekte zintuiglijke waarneming zuivering

Technische voorlichtingen

TV 258 Praktische gids voor de basisventilatiesystemen voor woongebouwen (vervangt de TV's 192 en 203) 2016

WTCB-Dossiers

Nr 2017/02.13 Dampopen wanden: een alternatief voor ventilatie? 2017
Nr 2016/04.13 Ventilatie en microbiologische polluenten: geruststellende resultaten 2016
Nr 2015/03.14 Verbrandingsluchttoevoer voor plaatselijke verwarming met hout 2015
Nr 2012/03.10 Textielvloerbekledingen : bestaande en toekomstige vereisten 2012
Nr 2011/03.09 Verven : van een lage VOS-inhoud naar een lage VOS-emissie 2011
Nr 2011/02.14 Verse lucht in oude woningen 2011
Nr 2009/01.07 De schilderkunst is ouder dan men zou kunnen denken .. 2009
Nr 2009/01.06 Rendementen van meer dan 100 % 2009
Nr 2008/02.02 Gezondheidsproblemen en ventilatiesystemen in woningen 2008
Nr 2008/02.01 Bouwmaterialen en gezondheid 2008
Nr 2008/01.01 Ventilatie van gebouwen in België. Een stand van zaken betreffende de normalisatie (update : april 2011) 2008
Nr 2007/01.05 Luchtdichtheid van gebouwen. Een casestudy 2007
Nr 2007/01.02 Duurzaam bouwen: bouwen aan de toekomst 2007
Nr 2006/01.06 Meer comfort ... met minder energie ! 2006
Nr 2006/01.04 Duurzaam energiegebruik in onze bebouwde omgeving 2006
Nr 2005/03.05 Ventilatie voor niet-residentiële gebouwen : een nieuwe norm 2005
Nr 2005/03.01 De Europese Energieprestatierichtlijn voor gebouwen 2005

Infofiches

Nr 55 Luchtdichtheid van gebouwen : van belang voor alle aannemers ! 2011
Nr 42.06 EPB - Ventilatie van gebouwen - Luchttoevoeropeningen en luchtafvoeropeningen (mechanische ventilatie) 2010
Nr 42.02 EPB - Ventilatie van gebouwen - Ontwerp en dimensioneringseisen 2010
Nr 42.01 EPB - Ventilatie van gebouwen - Inleidende fiche: basispricipes en rol van de actoren 2010

WTCB-Digest

Nr 07 Ventilatie van woningen - Natuurlijke afvoer 1999
Nr 06 Ventilatie van woningen - Natuurlijke toevoer 1999
Nr 05 Ventilatie van woningen - Inleiding 1999

Monografieën

Nr 06 Ventilatie van kantoorgebouwen - Naar een betere formulering van de eisen... (alleen beschikbaar on-line) 2005

WTCB-Tijdschriften

Nr 2003/02 Actieve gevels. (Actueel) 2003
Nr 2003/02 Ventilatie van gebouwen in België. Een stand van zaken betreffende de normalisatie. (Van Normen & Reglementen) 2003
Nr 2003/01 Ventilatie van nieuwe woningen in het Waalse Gewest. (Uit de praktijk) 2003
Nr 1999/04 Natuurlijke ventilatie in kantoorgebouwen. (Onderzoek) 1999
Nr 1996/01 Bouwen in en aan de toekomst. Een visie op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. (Onderzoek) 1996
Nr 1994/04 De PLEIADE-woning. (Onderzoek) 1994

Ook interessant

Bureau voor Normalisatie (NBN) - logo

Normen

We hebben ook norm(en) gevonden die aan uw zoekopdracht voldoen. Dit zijn geen WTCB-publicaties maar documenten uitgebracht door het Bureau voor Normalisatie (NBN). Gebruiksvoorwaarden

Bekijk normen