Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties natuurlijke ventilatie

Selecteer bijkomende labels om onderstaande lijst met publicaties te verfijnen.
A aanbeveling afdichting afmeting afstelling afvalafvoerkoker afzuigkap afzuigmond akoestisch komfort akoestische isolatie akoestische voorziening analyse krachtwerking B barst beglazing behangselpapier belgie bepaling bestaand gebouw bewoning bewoonbare kamer binnenbepleistering binnendeur binnenklimaat binnenschrijnwerk binnenverontreiniging biologische aantasting blaasvorming bouwvocht brandveiligheid buigspanning buitenoppervlak gebouw buitenschrijnwerk C computerprogramma concentratie condensatie controle controle leefmilieu controle werken controlelijst coordinatie werken corrosie D dak debiet dekvloer dichtheid dichtheidsproef dichtingsscherm dienstopdracht dikte dimensionering doeltreffendheid droging droogmaking muren drukverlies dubbele gevel dubbele wand E economische streek eengezinswoning eis elektrisch vermogen elektrische verwarming en norm energiebehoud energiebesparing energiedrager energierecuperatie energieverbruik enquete epb experimentele studie F filtreren fungi fysiologisch effect G gasverwarming gebouw laag energieverbruik gebrek gebruikerseis gebruiksvoorwaarde gecontroleerde mechanische ventilatie gegevenstabel geluidsabsorptiemateriaal geluidsdemper geluidsniveau gevalstudie gezondheid gipspleister goedkeuringsattest goedkope woning gordijngevel H hechting hoogte (geometrische parameter) hout hybride ventilatie hygienische ventilatie hygrothermische controle I integratie K k waarde kantoor kantoorgebouw kelder klimaatregeling multizone koker koudebrug kracht kruipruimte kwaliteit kwaliteit leefmilieu kwaliteitsverzekering L lawaaibeperking lawaaihinder lexicon lift liftschacht localisatie lucht luchtafzuiging luchtdichtheid luchtgeluid luchtinfiltratie luchtkanaal luchtkoeling luchtkwaliteit luchtontvochtiger luchtstroming luchtstroom luchtverontreiniging M maat mechanische ventilatie meetmetode meting in situ montage muur muurbekleding N na afwerking na afwerking_wanden na brandpreventie nacht nachtelijke ventilatie natuurlijke ventilatie nazicht nbn norm nieuw gebouw nieuwe woning norm O omgevingstemperatuur omgevingsvochtigheid onderhoud onderhoud (verzorging) onderwijsinstelling onderzoekscentrum ontwerp ontwerpcriterium open haard oplevering werken oppervlaktetemperatuur optimalisering opvolging uitvoering P parketvloer plaatsingsmethode prestatie prestatieeis profiel projectbeheer R raamopening radioactiviteit radon regionaal vlak reglementering rekenmethode renovatie residentieel gebouw reuk rook S samenwerking schimmel schoorsteenmond schrijnwerk smartconnect_pub_akoestische isolatie smartconnect_pub_brand smartconnect_pub_luchtdichtheid smartconnect_pub_thermische isolatie spatieblokje spoorgas statistisch gegeven stelblokje stookolieverwarming strategie T technische koker technische leidraad temperatuur terminologie thermisch comfort thermisch reglement thermische inertie thermische isolatie U uitvoeringsontwerp V vast kozijn venster vensterraam ventilatie ventilatie installatie ventilatiekoker ventilatierooster ventilator verbindingsvoeg verlichtingstoestel verluchte wand verluchting verluchtingsmond vermogen verontreinigingspreventie vertaling verwarming verwarmingsinstallatie verwarmingsradiator verwerkingsvoorwaarde visueel comfort vleugel vochtigheid vochtigheidsgraad voorbeeld voorschrift W warmte warmte-isolatiemateriaal warmteoverdracht warmterecuperatie warmtestroom warmteverlies warmtewinst warmtewisselaar warmwaterverwarming werking vocht wetgeving winter wiskundig model wiskundige formule woningverbetering wooneenheid woongebouw Z zelfregeling zomer zonwering zwembad

Technische voorlichtingen

TV 211 Voorkomen en bestrijden van radon in woningen 1999
TV 203 Ventilatie van woningen. Deel 2 : Uitvoering en prestaties van ventilatiesystemen 1997
TV 192 Ventilatie van woningen. Deel 1: Algemene principes 1994
TV 166 Houten binnenschrijnwerk. Leidraad voor de goede plaatsing rekening houdend met hygrotermische omstandigheden (vervangen door TV 218 wat betreft de parketvloeren) 1986
TV 153 Vochthuishouding in gebouwen. Schadeoorzaken. Koudebruggen. Binnenklimaat. Gegevens voor ontwerp en uitvoering van gebouwen. Woonvoorwaarden van gebouwen 1984

WTCB-Dossiers

Nr 2012/01.02 De ventilatie van technische kokers en liftschachten beheersen 2012
Nr 2010/04.18 Geluidshinder door ventilatiesystemen 2010
Nr 2010/04.11 Droging van binnenbepleisteringen 2010
Nr 2008/02.04 Een goede ventilatie vereist een goede samenwerking 2008
Nr 2008/02.02 Gezondheidsproblemen en ventilatiesystemen in woningen 2008
Nr 2004/01.01 Dubbele geventileerde gevels. Deel 1 : voorstelling van de gevelopbouw 2004

Infofiches

Nr 42.08 EPB - Ventilatie van gebouwen - Mechanische ventilatie : ventielen, kanalen, ventilatoren en luchtgroepen 2010
Nr 42.05 EPB - Ventilatie van gebouwen - Natuurlijke afvoerkanalen en afvoeropeningen 2010
Nr 42.04 EPB - Ventilatie van gebouwen - Natuurlijke toevoeropeningen 2010

WTCB-Digest

Nr 07 Ventilatie van woningen - Natuurlijke afvoer 1999
Nr 06 Ventilatie van woningen - Natuurlijke toevoer 1999
Nr 05 Ventilatie van woningen - Inleiding 1999

WTCB-rapport

Nr 04 Isolatie, ventilatie en verwarming in nieuwbouwwoningen : Resultaten van een enquête 1999

Monografieën

Nr 06 Ventilatie van kantoorgebouwen - Naar een betere formulering van de eisen... (alleen beschikbaar on-line) 2005
Nr 00 Natural ventilation for offices. NatVent, a better way to work (uniquement disponible en format papier - enkel beschikbaar op papier) 1999

WTCB-Tijdschriften

Nr 2003/01 Ventilatie van nieuwe woningen in het Waalse Gewest. (Uit de praktijk) 2003
Nr 2000/01 PLEIADE : warm in de winter, koel in de zomer. Zomercomfort door passieve koeling. (Onderzoek) 2000
Nr 1999/04 Natuurlijke ventilatie in kantoorgebouwen. (Onderzoek) 1999
Nr 1999/04 Ventilatie en schrijnwerk: praktische gevolgen van de normeisen. (Uit de praktijk) 1999
Nr 1992/02 Uitleg over de norm NBN D 50-001: Ventilatievoorzieningen in woongebouwen. (Van Normen & Reglementen) 1992
Nr 1989/04 Analyse van de warmte-isolatie en van het energieverbruik in een aantal sociale-woonwijken 1989
Nr 1989/02 Belgische ervaringen inzake ventilatiekwaliteit in gebouwen 1989
Nr 1988/03 Rekenmodellen voor luchttransporten door gebouwen 1988
Nr 1986/04 Ventilatie en infiltratie in gebouwen: de stand van zaken in België 1986
Nr 1980/01 Natuurlijke ventilatie van eengezinswoningen 1980
Nr 1979/04 Energiebesparing in de woning. Ventilatie en infiltratie 1979

Ook interessant

Bureau voor Normalisatie (NBN) - logo

Normen

We hebben ook norm(en) gevonden die aan uw zoekopdracht voldoen. Dit zijn geen WTCB-publicaties maar documenten uitgebracht door het Bureau voor Normalisatie (NBN). Gebruiksvoorwaarden

Bekijk normen

Bouwproducten (TechCom)

Misschien zoekt u bouwproducten met label natuurlijke ventilatie?