Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

17/07/2018

WTCB Home

Publicaties ventilatie

Selecteer bijkomende labels om onderstaande lijst met publicaties te verfijnen.
A aanbeveling aannemer actieve kool adhesief afdichting afdichtingssysteem afgifte afkoeling afmeting afstelling afvalafvoerkoker afvalwaterleiding afvoer afvalwater (gebruikt) afvoerleiding afwerking (resultaat) afzuigkap afzuigmond akoestiek akoestisch komfort akoestische isolatie ammoniak ammonium arbeidsproductiviteit architectuur automatische besturing automatische programmering B bacterie ballast lamp barst beglazing behangselpapier bekleding bekuiping belgie bepaling berekening verlichting beroepsreglementering bescherming (behandeling) bescherming tegen corrosie bestaand gebouw bestek betonbalkvloer betonkernactivering bevestigingsmaterieel bevestigingsprocede bewoonbare kamer binnenbepleistering binnendecoratie binnendeur binnenklimaat binnenschrijnwerk binnenverdeling binnenverlichting binnenverontreiniging biologische aantasting blaasvorming blokkenmetselwerk bouwdiagnose bouwplaatsveiligheid bouwvocht bouwwerkzaamheden brand brander brandveiligheid brandweerstand broeikaseffect brusselse dienstverlening buis buisleiding buitenbepleistering buitengeluid buitenisolatie buitenoppervlak gebouw C calorisch vermogen capillaire zuiging ce-markering centralisatie chemische binding chemische concentratie chemische corrosie classificatie code collector comfort communicatie composietmateriaal concentratie concertzaal condensatie condensatieketel constructieelement controle controle leefmilieu controle werken controlelijst convector coordinatie werken corrosie corrosief milieu D dak dakbedekking dakgebint dakpan dakpan met wel dakruimte dakspaan dampscherm debiet debietregeling decentralisatie dekvloer detailtekening diagram diameter dichtheid dichtingsscherm dienstopdracht diepduwen dimensionering dimmer doeltreffendheid draagelement draagmuur drainering droging droogmaking muren druk drukverlies drukvermindering dubbel venster dubbele beglazing dubbele gevel dubbele wand duurzaam bouwen duurzaamheid E ecologie economische streek eeg eengezinswoning eenpijpsstandleiding eis elektriciteit elektrisch vermogen elektrische capaciteit elektrische installatie elektrische verwarming element bouwconstructie en norm energiebalans energiebesparing energiedrager energieverbruik enquete epb etikettering europa evaluatie evolutie experimentele studie eye precision F filter fotovoltaisch toestel fungi fysiologisch effect G gas gasverwarming gebakken dakpan gebouw gebouw laag energieverbruik gebrek gebrek uitzicht gebruikerseis gebruiksvoorwaarde gecontroleerde mechanische ventilatie gegevensbank gegevensbestand gegevenstabel gelaagd gelast draadnet gelijkvormigheidsattest geluidsabsorptiemateriaal geluidsniveau geluidsvoortplanting geschiedenis geul gevalstudie gevel gevelbebording gevelsteen gewapend beton gezondheid gipspleister gordijngevel graad (getal) grafische voorstelling groep H handelsgebouw handelsuitrusting hechting hellend dak herstellen en bijwerken herstelling hevel high density fibreboard hoge druk hoofdleiding binnen horizontaliteit hotel hout houtbeschermingsproduct houten dakspaan huishoudelijk afvalwater hybride ventilatie hydraulica hygiene hygienische ventilatie hygroscopiciteit hygrothermische controle I inbraakbestandheid ingerichte zolder injectie innovatie installatie instelling (regeling) integratie internet invloed omgeving iso norm isolatieproduct isolerend glas K k waarde kantoorgebouw karakteristiek keerklep kelder keper ketel keuze kleur klimaatomstandigheid klimaatregeling klimaatregelingsinstallatie klinknagel koker kooldioxide koper kopshout korrel kosten koudebrug kruipruimte kunstmatige verlichting kunststofschuim kwaliteit kwaliteit leefmilieu kwaliteit leven kwaliteitscontrole L lage temperatuur lamp lat lawaaibeperking lawaaihinder leiding leidraad goede uitvoering lessenaarsdak levenscyclus (milieu) lexicon lichtbron lichte dakspant lichte gevel lichtkontrole lichtregelaar lift liftschacht lijm localisatie lucht luchtafzuiging luchtdichtheid luchtgeluid luchtgordijn luchtinfiltratie luchtkanaal luchtkwaliteit luchtontvochtiger luchtstroming luchtstroom luchtverontreiniging M maat materiaal materieel mechanische bevestiging mechanische ventilatie meetapparaat meeteenheid meetfout meetmetode menselijk verlangen metaalconstructie meting in situ metselwerk microbiologie milieu montage multiplex muur muurbekleding muurverwarming N na afwerking na afwerking_andere na afwerking_hout na afwerking_wanden na akoestiek na brandpreventie na energie na energie_ventilatie na energie_verwarming na verlichting na water en daken nachtelijke ventilatie natuurlijke ventilatie nazicht nbn norm nieuw gebouw nieuwe woning nomogram norm normalisering O offerte omgevingstemperatuur onderdakwerk ondergrond bedekking ondergrondse constructie onderhoud onderhoud (verzorging) onderzoek ontwerp ontwerpcriterium ontwikkeling oorzaak fysische hinder oplevering werken opleveringsproef oppervlaktegebrek opslag opstoppen opvangkolk opvolging uitvoering P paneel panlat pathologie permeabiliteit plaatsingsmethode plafondverwarming plafonnering planning positie prestatie prestatieeis preventie product proef profiel project projectbeheer pur (geexpandeerd polyurethaan) R raamopening radioactiviteit radon rechtheid rechtstandigheid regeling regenpijp regenwaterafvoer regionaal vlak reglementering reiniging rekenmethode rendement rendement lamp renovatie renovatie(2) residentieel gebouw reuk reukafsluiter riolering rook rookgang rookkanaal S samenwerking sanitair reglement sanitair toestel sanitaire installatie sanitaire leiding sanitaire uitrusting schematische tekening schimmel schoolgebouw schoorsteenmond schrijnwerk schroef (vijs) schuimmiddel septische put slab smartconnect_pub_akoestische isolatie smartconnect_pub_brand smartconnect_pub_luchtdichtheid smartconnect_pub_stabiliteit smartconnect_pub_thermische isolatie smartconnect_pub_toegankelijkheid smartconnect_pub_waterdichtheid spijker spitstechnologie sportzaal spouwmuur stabiliteit statistisch gegeven stookolieverwarming stookplaats stoom stralingsverwarming strategie stroming structuur sulfaat sulfide systeem T technische koker technische reglementering technische ruimte technische steekkaart technische uitrusting technologie telecommunicatie temperatuur temperatuurregeling terminologie thermisch comfort thermisch reglement thermische inertie thermische isolatie thermostaat thermostatische kraan toegankelijkheid toezicht werken tolerantie tussenmuur type U u-waarde uitbloeiing uitvoering werken uitvoeringsontwerp uitvoeringstermijn uitzetvoeg uitzicht V veiligheid venster ventilatie ventilatie installatie ventilatiekoker ventilatierooster ventilator verbetering verbindingsstuk verbindingsvoeg verbranding verbrandingsgas verdeling verduurzaming verlichting verlichtingstoestel verlijmen verluchte wand verluchte zolder verluchting verluchtingsmond vermogen verontreinigende stof verontreiniging verontreinigingspreventie versiering vertaling vertikale voeg vervanging vervuilde lucht verwarming verwarmingsinstallatie verwarmingsleiding verwarmingsradiator verwerking verwerkingsvoorwaarde vezel vezelplaat visueel comfort vlakheid vlek verwering vloerverwarming vochtigheid vochtopstijging vochttransport vochtwerend middel vochtwering voegmateriaal voegprofiel volume volumemassa voorlopige oplevering voorschrift voorverwarming vorderingsplanning vuil vuilafzetting vulling W wand wapening warm water warmte warmte-isolatiemateriaal warmteafgiftevermogen warmtekrachtkoppeling warmteoverdracht warmtepomp warmterecuperatie warmtestroom warmtetransmissie warmteverlies warmteweerstand warmtewinst warmtewisselaar warmwaterdistributie warmwaterproductie warmwaterverwarming water waterdamp waterdichtheid waterdistributie waterinfiltratie werking werking vocht werking vuur werking wind wetgeving wettekst wijziging wijziging bestemming gebouw windbelasting winkel winter wiskundige formule wiskundige grootheid woningverbetering wooneenheid woongebouw Z zadeldak zelfregeling zinkput zintuiglijke waarneming zonneblind zonnescherm zonwering zout zwavel

Technische voorlichtingen

TV 265 Installaties voor de afvoer van afvalwater in gebouwen (herziening van TV 200)
TV 246 Na-isolatie van spouwmuren door het opvullen van de luchtspouw.
TV 243 Gevelbekledingen uit hout en plaatmaterialen op basis van hout
TV 235 Condensatieketels
TV 211 Voorkomen en bestrijden van radon in woningen
TV 203 Ventilatie van woningen. Deel 2 : Uitvoering en prestaties van ventilatiesystemen (ingetrokken in juni 2018 en vervangen door TV 258)
TV 200 Sanitaire installaties. Deel 1 : Installaties voor de afvoer van afvalwater in gebouwen. Voorstel van sanitair reglement
TV 192 Ventilatie van woningen. Deel 1: Algemene principes (ingetrokken in juni 2018 en vervangen door TV 258)
TV 187 Dampkappen en keukenventilatie
TV 175 Daken met pannen in gebakken aarde. Opbouw - Uitvoering (vervangen door TV 240, behalve wat betreft de aansluitingsdetails)

WTCB-Dossiers

Nr 2018/01.10 Integratie van technische installaties: een uitdaging voor de sector
Nr 2018/01.09 Ventilatie van woningen: hybride systemen en toekomstige tendensen
Nr 2018/01.01 Gebouwinstallaties ten dienste van de gebruiker
Nr 2017/02.13 Dampopen wanden: een alternatief voor ventilatie?
Nr 2017/02.11 De invloed van ventilatie op het E-peil: vernieuwde EPB-rekenmethode
Nr 2016/04.14 Gescheiden afvoer van afval- en hemelwater
Nr 2016/04.13 Ventilatie en microbiologische polluenten: geruststellende resultaten
Nr 2016/04.12 Ventilatie van woongebouwen: een nieuwe TV en een rekentool
Nr 2016/01.12 Renovatieoplossingen voor ventilatie
Nr 2016/01.02 Prioriteiten van de uit te voeren werken
Nr 2015/04.12 Berekening van de warmteverliezen : vervanging van de norm NBN B 62-003 door de norm NBN EN 12831
Nr 2015/01.01 Het bouwdetail : een ware eisenbundel
Nr 2014/02.11 Onderhoud van ventilatiesystemen
Nr 2013/03.13 Balansventilatie : betrouwbaarheid van het rendement en andere EPB-gegevens
Nr 2012/03.12 Mechanische-ventilatiedebieten opmeten (gecorrigeerd op 5 maart 2015)
Nr 2012/01.03 Technische installaties en de luchtdichtheid van gebouwen
Nr 2012/01.02 De ventilatie van technische kokers en liftschachten beheersen
Nr 2012/01.01 Luchtdichtheid van gebouwen : een grote uitdaging voor alle bouwberoepen
Nr 2011/04.15 Aanbevolen grootheden, symbolen en eenheden voor de HVAC-sector (verwarming, ventilatie, airconditioning)
Nr 2011/03.16 Condensatierisico bij waterafvoerleidingen binnen gebouwen
Nr 2011/03.14 EPB-Infofiches : installaties en systemen
Nr 2011/02.14 Verse lucht in oude woningen
Nr 2010/04.11 Droging van binnenbepleisteringen
Nr 2010/02.18 De Energieprestatieregelgeving voor gebouwen : nieuwe ontwikkelingen in Brussel en Wallonië (update mei 2010). (vervangt Nr 2008/4.1)
Nr 2010/02.02 Verbouwing van zolders
Nr 2009/04.17 Infofiches "Ventilatie" ter verklaring van de EPB
Nr 2009/02.18 Renovatie van kelders (gecorrigeerd op 11 oktober 2017)
Nr 2008/04.16 Corrosie van koperen regenwaterafvoerleidingen
Nr 2008/04.01 De Energieprestatieregelgeving voor gebouwen : nieuwe ontwikkelingen in Brussel en Wallonië. (vervangen door Nr 2010/2.18)
Nr 2008/02.04 Een goede ventilatie vereist een goede samenwerking
Nr 2008/01.01 Ventilatie van gebouwen in België. Een stand van zaken betreffende de normalisatie (update : april 2011)
Nr 2007/01.09 Ventilatie met warmteterugwinning in eengezinswoningen
Nr 2007/01.05 Luchtdichtheid van gebouwen. Een casestudy
Nr 2006/01.14 Isolatie en binnenafwerking
Nr 2006/01.08 Energetische doeltreffendheid van gebouwen : een beetje geschiedenis
Nr 2006/01.07 De Energieprestatierichtlijn : de laatste evoluties
Nr 2006/01.06 Meer comfort ... met minder energie !
Nr 2005/03.05 Ventilatie voor niet-residentiële gebouwen : een nieuwe norm
Nr 2005/03.02 De Energieprestatieregelgeving voor gebouwen : de laatste evoluties
Nr 2005/03.01 De Europese Energieprestatierichtlijn voor gebouwen
Nr 2004/04.01 Akoestische prestaties van dubbele geventileerde gevels (DGG)
Nr 2004/03.07 De ventilatie van kantoorgebouwen

Infofiches

Nr 55 Luchtdichtheid van gebouwen : van belang voor alle aannemers !
Nr 42.09 EPB - Ventilatie van gebouwen - Oplevering, gebruik en onderhoud
Nr 42.07 EPB - Ventilatie van gebouwen - Doorstroomopeningen
Nr 42.06 EPB - Ventilatie van gebouwen - Luchttoevoeropeningen en luchtafvoeropeningen (mechanische ventilatie)
Nr 42.05 EPB - Ventilatie van gebouwen - Natuurlijke afvoerkanalen en afvoeropeningen
Nr 42.04 EPB - Ventilatie van gebouwen - Natuurlijke toevoeropeningen
Nr 42.03 EPB - Ventilatie van gebouwen - Mogelijkheden voor het verlagen van het E-peil
Nr 42.02 EPB - Ventilatie van gebouwen - Ontwerp en dimensioneringseisen
Nr 42.01 EPB - Ventilatie van gebouwen - Inleidende fiche: basispricipes en rol van de actoren
Nr 24 Ventilatie van hellende daken

WTCB-Digest

Nr 06 Ventilatie van woningen - Natuurlijke toevoer
Nr 05 Ventilatie van woningen - Inleiding
Nr 01 Verluchting van sanitaire afvoerinstallaties in gebouwen

WTCB-rapport

Nr 15 Berekening van drukverliezen en dimensionering van luchtdistributienetwerken (enkel online beschikbaar) (+ correcties van december 2014)
Nr 06 PROBE : Stap-voor-stap-renovatie van kantoorgebouwen - Voor een beter binnenklimaat met minder energie
Nr 04 Isolatie, ventilatie en verwarming in nieuwbouwwoningen : Resultaten van een enquête
Nr 03 Algemene grafische symbolen voor de bouw

Monografieën

Nr 11 Ventilatiegids. Stappenplan voor comfortabel en energiezuinig ventileren
Nr 06 Ventilatie van kantoorgebouwen - Naar een betere formulering van de eisen... (alleen beschikbaar on-line)

WTCB-Tijdschriften

Nr 2000/02 Decoratieve hogedruklaminaten (HPL en aanverwante platen. Deel 2 : Verwerking in binnenschrijnwerk. (Uit de praktijk)

Ook interessant

Bureau voor Normalisatie (NBN) - logo

Normen

We hebben ook norm(en) gevonden die aan uw zoekopdracht voldoen. Dit zijn geen WTCB-publicaties maar documenten uitgebracht door het Bureau voor Normalisatie (NBN). Gebruiksvoorwaarden

Bekijk normen

Bouwproducten (TechCom)

Misschien zoekt u bouwproducten met label ventilatie?

  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht
  3. ventilatie