Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties behandeling afval

Selecteer bijkomende labels om onderstaande lijst met publicaties te verfijnen.

WTCB-Dossiers

Nr 2017/02.02 De circulaire economie: veel meer dan recycleren 2017
Nr 2007/01.01 Inventarisatie van contaminanten in te slopen gebouwen 2007
Nr 2005/03.03 Welke oplossingen zijn er voor de recyclage van bouwafval? Vraag en antwoord 2005

Infofiches

Nr 52.02 Kostprijsberekening : materiaalkosten 2011

Monografieën

Nr 03.1E Recyhouse : Opportunities for using recycled materials in the construction sector 2002
Nr 03.1 Recyhouse : Toepassingsmogelijkheden voor gerecycleerde materialen in de bouwsector 2002

WTCB-Tijdschriften

Nr 1992/02 Recyclage krijgt struktuur: Belgische verenigingen zetten zich in voor het recycleren van afvalstoffen. (Aktueel) 1992