Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

26/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties hellend dak

Selecteer bijkomende labels om onderstaande lijst met publicaties te verfijnen.
A aanbeveling aardingsvoorziening aerodynamische kracht afbraak afdichting afdichtingsmateriaal afdichtingssysteem afmeting afrukking afrukweerstand afsluitkraan aftapkraan afvalbeheer akoestiek akoestisch komfort akoestische isolatie akoestische prestatie antivriesmiddel arbeidsveiligheid asbest asbestcement B balk balkon bedekking bedrijfsbelasting belasting belatting belgie bepaling beplanting berekening bouwconstructie beroepspraktijk bescherming bescherming (behandeling) beschermingsinrichting bestaand gebouw bestandheid tegen wortels betonpan (dakpan) bevestigingsprocede bezonning binnenafscherming binnenbepleistering binnenklimaat bliksem bliksemafleider bliksembeveiliging borstwering borstwering (onder venster) bouwhout bouwpatologie bouwskelet brandbeveiliging brandbeveiliging (apparatuur) brandreactie brandstof brandveiligheid brandweerstand buitenafscherming buitengeluid buitenisolatie buitenoppervlak gebouw buitenschrijnwerk C caisson cellulose circulatiepomp classificatie code coefficient comfort condensatie contactgeluid continuiteitsvergelijking controle controlelijst corrosie criterium D dak dakbedekking dakbeplanting dakdekker dakgebint dakgoot dakkilgoot daklei dakpan dakpan met wel dakrand dakruimte dakspant daktuin dakvenster dakwaterafvoer dampscherm debiet detailtekening deuvel (mechanische komponent) diagram dichtheid dichtingsscherm dichtingsvoeg dierlijke wol digitale simulatie dikte dimensionale tolerantie dimensionele tolerantie dimensionering directie discontinuiteit draagelement draineerlaag drainering droging druksonde dubbele wand dunne laag duurzaam bouwen duurzaamheid dynamisch model dynamische belasting E economische streek economische waarde eigen gewicht eigenschap materiaal eis elasticiteitsmodulus elektrische geleider elektrische isolatie elektrische kabel elektromagnetisch veld en norm energiebesparing energiedrager energieverbruik epb erosie esthetica eurocode evaluatie evolutie expansievat experimentele studie eye precision F fabricatie filtreren fiscaliteit folie fontein fotovoltaisch toestel frequentie funderingsconstructie fungi fungicide G gebakken dakpan gebrek gebruik geextrudeerd pse gegevenstabel gegevenswerving gelijkvormigheidsattest gelijmde buitenbeglazing gereedschap geschiedenis gevel gezondheid gietvoeg gipsplaat glas glaswol goedkeuringsattest golfplaat goot goothaak gordijngevel gording grenstoestand voor vervorming grind groendak H haak hanggoot hellend dak helling (vlak) hellingshoek hernieuwbare energie herstelling historiek hoekkeper dak hoog bouwwerk hoogte (geometrische parameter) horizontale belasting hout houtconstructie houtwolplaat hulpstuk hygiene hygienische ventilatie hygrothermische berekening hygrothermische controle I identificatie informatica ingerichte zolder innovatie instelling (regeling) integratie invloed invloed omgeving iso norm K k waarde karakteristiek keerklep keper keuze klimaatomstandigheid koper koudebrug kromtestraal kurk L laden lossen lawaaibeperking lawaaibestrijding lei leidraad goede uitvoering leihaak lek lessenaarsdak levenscyclus (milieu) lexicon lichte dakspant lichte gevel lijm loggia luchtdichtheid luchtdrukregeling luchtgeluid luchtinfiltratie M maat maatafwijking materiaal mechanisch verbindingsorgaan mechanische bevestiging mechanische sterkte metalen dakbedekking meting in situ metselwerk minerale wol montage N na brandpreventie na eurocodes na water en daken nachtelijke ventilatie nadeel nazicht nbn norm neerslag (weer) niveau nok noodvoorziening norm numerieke berekening O onderdakwerk onderhoud onderhoud (verzorging) onderlaag onderzoek ontwikkeling onderzoekswerk ongeval ontluchtingskraan ontwerp ontwerpcriterium oorzaak oorzaak fysische hinder oplevering werken oppervlaktegebrek opslagreservoir opsporen lek opstand (van de afdichting) opstoppen opvangkolk orientatie overisolatie overloop P paneel panlat parkeerruimte pathologie permanente belasting pijl pir (polyisocyanuraat) plaat plaatsingsmethode plafond plank plant plat dak plat dak (2) platte dakpan pluviometer positie prestatie prestatieeis preventie productiviteit proef op ware grootte programmatuur projectbeheer pse (geexpandeerd polystyreen) pur (geexpandeerd polyurethaan) R regelaar regelkraan regenpijp regenwater regenwaterafvoer regionaal vlak reglementering reiniging rekenmethode rekenmethode bouwconstructie rekenregel rendement renovatie renovatie(2) restauratie risicoanalyse rookkanaal rotswol S samengestelde belasting samenstelling sandwichpaneel scheidingswand scheurvorming schimmel schoorsteen schrijnwerk simulatie skeletbouw slagregen slagschaduw smartconnect_pub_akoestische isolatie smartconnect_pub_brand smartconnect_pub_luchtdichtheid smartconnect_pub_stabiliteit smartconnect_pub_thermische isolatie smartconnect_pub_waterdichtheid sneeuw sneeuwbelasting sneeuwophoping soortelijke warmte spantbeen spijkeren spitstechnologie spouwmuur stabiliseren stabiliteit statische belasting stijfheid storm structuur T technisch bestek technische reglementering teelaarde tegelvloer telecommunicatie terminologie thermisch comfort thermisch reglement thermische isolatie toegankelijk plat dak toegankelijkheid toelaatbare afwijking toepassing toevallige belasting tolerantie U u-waarde uiterste grenstoestand uitvoering werken uitwendige druk V veiligheid veiligheidsklep veiligheidsmaatregel venster ventilatie veranda veranderlijke belasting verankering verankeringsafrukproef verankeringsorgaan verantwoordelijkheid verbetering verbindingsstuk verbindingsvoeg vergelijkende studie verhouding verluchte zolder vertaling verval (schade) vervorming verwarmingsvermogen verwerking verwerkingsvoorwaarde vezelcement vezelversterkt cement vlakheid vlakke vakconstructie vloeistoffendynamica vloer vloerplaat vochtigheid vochttransport vochtwering voorbeeld voordeel voorschrift voorspelling voorzetwand vulling W waarborg wand warm water warmte-isolatiemateriaal warmteafgiftevermogen warmtegeleidingsvermogen warmteoverbrengende vloeistof warmtestroom warmtetransmissie warmteverlies warmteweerstand warmtewinst waterdamp waterdichtheid waterinfiltratie waterspuwer waterverbruik weerbestendigheid weerkaatsend element werking vocht werking weersinvloeden werking wind wind windbelasting windsnelheid windtunnelproef woningverbetering Z zadeldak zelfdragend dakprofiel zelfdragend element zelfklevende folie zelfreiniging zijbelasting zoldervenster zonneboiler zonnecollector zonneenergie zonnestraling zonwering

Technische voorlichtingen

TV 264 Referentiedetails voor spouwmuren 2017
TV 263 Montage van zonnepanelen op hellende daken 2017
TV 251 Thermische isolatie van hellende daken 2014
TV 240 Pannendaken (vervangt TV 175, 186 en 202, behalve wat betreft de aansluitingsdetails) (de prijs geldt voor de TV 240 + 1 addendum naar keuze : 240-1 OF 240-2) 2011
TV 229 Groendaken 2006
TV 225 Daken met golfplaten van vezelcement : Materiaal - Opbouw - Uitvoering 2002
TV 212 Leidraad voor de installatie van zonneboilers (2de uitgave) 1999
TV 202 Daken met betonpannen. Opbouw en uitvoering (gedeeltelijk vervangen door TV 240, behalve wat betreft de aansluitingsdetails) 1996
TV 195 Daken met natuurleien. Deel 1: Opbouw en uitvoering 1995
TV 186 Daken met tegelpannen : opbouw en uitvoering (+ Addendum 1997) (vervangen door TV 240, behalve wat betreft de aansluitingsdetails) 1992
TV 175 Daken met pannen in gebakken aarde. Opbouw - Uitvoering (vervangen door TV 240, behalve wat betreft de aansluitingsdetails) 1989

WTCB-Dossiers

Nr 2017/04.04 Sarkingdaken: aanpak van de dakvoeten bij renovatie 2017
Nr 2017/03.04 Een rekentool voor de verankeringen van fotovoltaïsche panelen op hellende daken 2017
Nr 2017/02.04 Brandveiligheidseisen voor hellende daken: vraag en antwoord 2017
Nr 2016/04.05 Thermische isolatie van hellende daken: renovatiepremies, fiscale voordelen en rekentool 2016
Nr 2016/01.04 Energetische renovatie van hellende daken 2016
Nr 2015/03.05 Doorvoering van rookkanalen in hellende daken : veiligheidsafstand ten opzichte van de brandbare materialen 2015
Nr 2015/02.27 Toleranties in de bouw: Dakbedekkingen - Elegant én ondoorlatend (vervangt Katern 2010/01.07) 2015
Nr 2014/02.04 Integratie van fotovoltaïsche zonnepanelen in hellende daken 2014
Nr 2012/03.06 Afbreken van hanggoten ten gevolge van sneeuwbelastingen 2012
Nr 2012/02.05 Montagetechnieken voor zonnepanelen op hellende daken 2012
Nr 2011/04.17 Beoordeling van koudebruggen : voldoende aandacht voor de details 2011
Nr 2011/04.06 Dimensionering van houten daktimmerwerk 2011
Nr 2010/04.06 Milieu-impact van hellende daken 2010
Nr 2010/04.05 Fotovoltaïsche systemen en bliksembeveiliging 2010
Nr 2010/03.06 Warmtecapaciteit van isolatiematerialen en risico op overhitting 2010
Nr 2010/02.05 Geluidsisolatie van hellende daken 2010
Nr 2010/01.07 Toleranties in de bouw : Dakbedekkingen - Elegant én ondoorlatend (vervangen door Katern 2015/02.27) 2010
Nr 2009/03.06 Thermische isolatie van hellende daken bij renovatie 2009
Nr 2009/02.06 Integratie van zonnepanelen in daken 2009
Nr 2009/01.11 Van het afgedichte dak tot de multifunctionele dakbedekking 2009
Nr 2008/04.10 Thermische isolatie van hellende daken bij renovatie 2008
Nr 2008/03.09 Een dak renoveren ? Eerst isoleren ! 2008
Nr 2007/03.09 Luchtdicht bouwen: uitvoeringstechnieken voor lichte constructies 2007
Nr 2006/01.12 De houtfractie in hellende daken 2006
Nr 2005/04.10 Voor hellende daken met een betere luchtdichtheid 2005
Nr 2005/02.09 Dunne reflecterende producten. Welke thermische prestaties? (Engelse versie ook beschikbaar) 2005
Nr 2005/02.09 Reflective thin products. What thermal performances ? 2005
Nr 2005/02.06 Een nieuwe norm ter bepaling van de sneeuwbelasting : NBN EN 1991-1-3 2005

Infofiches

Nr 69.02 EPB - Gebouwschil: thermische isolatie, oververhitting, luchtdichtheid - Thermische isolatie van hellende daken. 2014
Nr 24 Ventilatie van hellende daken 2007
Nr 12 Condensatie in thermisch geïsoleerde hellende daken 2004

WTCB-rapport

Nr 11 Toepassing van de Eurocodes op het ontwerp van buitenschrijnwerk (enkel online beschikbaar) 2009

WTCB-Tijdschriften

Nr 2003/03 De windwerking op hellende daken. Het WTCB-onderzoek en zijn resultaten (Onderzoek) 2003
Nr 2002/04 Dimensioneren van houtconstructies. Deel 3 : opname van de door het daktimmerwerk uitgeoefende spatkrachten (Uit de praktijk) 2002
Nr 2002/03 Luchtbewegingen en hellende daken. (Uit de praktijk) 2002
Nr 1997/02 Luchtgeluidsisolatie bij pannen- en leiendaken. (Uit de praktijk) 1997
Nr 1997/02 Thermische isolatiesystemen: Het gebruik van Ru-waarden. (Van Normen & Reglementen) 1997
Nr 1992/03 Keuze van de dakhelling volgens het dakbedekkingsmateriaal. (Uit de praktijk) 1992
Nr 1986/04 Luchtdichtheidsproblemen bij daken met een plafondafwerking van schroten met open voegen. (Vraag en antwoord) 1986

Ook interessant

Bureau voor Normalisatie (NBN) - logo

Normen

We hebben ook norm(en) gevonden die aan uw zoekopdracht voldoen. Dit zijn geen WTCB-publicaties maar documenten uitgebracht door het Bureau voor Normalisatie (NBN). Gebruiksvoorwaarden

Bekijk normen

Bouwproducten (TechCom)

Misschien zoekt u bouwproducten met label hellend dak?