Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/06/2018

WTCB Home

Publicaties wettekst

Selecteer bijkomende labels om onderstaande lijst met publicaties te verfijnen.
A aanbeveling aanpassingsvermogen adhesief afbraak afdichting afmeting afsluiter afvalbeheer akoestiek akoestisch isolerende deur akoestische isolatie antislipbehandeling antislipvloer arbeidsveiligheid asbest asbestcement B bacterie badkamer bedrijfslawaai beglazing bekleding belgie bepaling berekening bouwconstructie beroepsbekwaamheid beschermingsinrichting bestek beton bevestigingsprocede beweegbare afsluiting binnengeluid binnenklimaat binnenschilderwerken binnenschrijnwerk binnenverontreiniging blootstellingsklasse bodemverontreiniging bordes borstwering bouwhout bouwplaatsveiligheid bouwproduct bouwwerkzaamheden brandbeveiliging branddeur brander brandreactie brandtrap brandveiligheid brandweerstand brandweerstandsproef brandwerende scheidingswand breedte buisleiding buitenoppervlak gebouw buitenschilderwerken buitenschrijnwerk C ce-markering chemische behandeling chloor classificatie comfort constructieelement controle D dak debiet demonteerbare constructie detectie deur deuromlijsting dichtheid dienstopdracht dikte dimensionering dioxide doeltreffendheid doordringing draagelement drinkwater duitsland duurzaamheid dynamische proef E ecologie economische streek eeg egaliseerproduct eigenschap materiaal elektrische installatie elektrische kabel elektrolyse element bouwconstructie en norm energiebesparing energiedrager epb eurocode evaluatie F fabriekspoort fokinstallatie frankrijk G garage werkplaats garagepoort gebruiksvoorwaarde gegevenstabel geindustrialiseerd bouwsysteem gelijkvormigheidsattest gelijmd strookhout geluidsabsorptie geluidsbron geluidsniveau geluidsvoortplanting gemene muur geschiktheid gevaarlijk materiaal gevel gezondheid giftigheid goedkeuringsattest grondlaag (ondergrond) H handgreep hang- en sluitwerk hangvloer hellende constructie hellingshoek hoogte (geometrische parameter) hospitaal hotel hout hygiene hygienische ventilatie I ijking impregnatie inbraakbestandheid individuele bescherming industriezone ingangssas innovatie inplanting (landmeten) installatie akkerbouw inventaris invloed isolatieproduct K k waarde kantelen kantoorgebouw ketel klapdeur kolom kwaliteitslabel L laboratoriumproef lawaaibeperking lawaaihinder leem legionella leiding leidraad goede uitvoering lichamelijk gehandicapte lift lijm loofhout luchtdichtheid luchtgeluid luchtverontreiniging M materiaalrecuperatie mechanische bevestiging mechanische proef mechanische sterkte meetapparaat meting in situ metselwerk micro organisme milieubescherming minerale vezel montage multiplex N na akoestiek na brandpreventie na energie_verwarming na eurocodes na schrijnwerk na water en daken naaldhout nagalmtijd nationaal vlak nbn norm nederland nieuw gebouw nooduitgang normalisering O offerte ondergrond bedekking onderhoud onderhoud (verzorging) onderzoek onderzoekswerk ondoorlatendheid ongevallenpreventie ongevallenrisico ontsmetting ontsmettingsmiddel ontstoffing ontwerp ontwerpcriterium openbare instelling oplevering werken oppervlaktetoestand opsporen gebrek opzwellende verf P paal (staak) pagina toegankelijkheid paneel parkeergarage permeabiliteit personen met een beperking plaatsingsmethode planning pleister pleisterweefsel prefab constructie prefab element prestatie prestatie brandveiligheid prestatieeis proef project puin puinbeton R recycling regeling regionaal vlak reglementering rekenmethode bouwconstructie residentieel gebouw risicoanalyse ruwbouw S sanering sanitaire leiding scharnier scheidingswand schokweerstand schoolgebouw schoorsteen schrijnwerk service-station slagsterkte slot smartconnect_pub_akoestische isolatie smartconnect_pub_brand smartconnect_pub_stabiliteit smartconnect_pub_thermische isolatie smartconnect_pub_toegankelijkheid soepele vloerbedekking spaanplaat spuitpleisterwerk staal stabiliteit bij brand statische proef sterkteklasse stofafscheider stookplaats stortbadruimte stut stutten T tapkraan technische koker technische reglementering technische ruimte technische steekkaart technische uitrusting terminologie terugwinning afval thermisch comfort thermisch reglement thermische isolatie timmerman (fijn timmerwerk) toegankelijkheid toelating toeslagstof trap trapleuning trapneus trappehuis traptrede trek (schouw) trekanker V vals plafond vast kozijn veiligheid veiligheid huishoudelijk veiligheidseis veiligheidsreglement venster ventilatie ventilatie installatie ventilatierooster ventilator verantwoordelijkheid verbetering verbindingsvoeg verbranding verbrandingsgas vergaring verlichting verlijmen vermogen verontreinigende afgifte verontreinigingspreventie verontreinigingswerende laag verwarmingsinstallatie verwarmingsleiding verwerking verwerkingsvoorwaarde vezel vezelplaat vlakheid vleugel vloeistof vloeistofdicht beton voorlopige oplevering voorschrift voorzetwand vuurvast glas W wand warm water warmte-isolatiemateriaal warmtegeleidingsvermogen warmwaterdistributie warmwaterproductie warmwaterverwarming wasruimte waterabsorptie waterdichte plaat waterdichtheid waterverontreiniging waterverwarmer wetgeving wettekst wijziging wooneenheid woongebouw wringsterkte Z ziekte

Technische voorlichtingen

TV 234 Plaatsing van brandwerende deuren (vervangt TV 185)

WTCB-Dossiers

Nr 2010/04.14 EPB-eisen voor Brussel
Nr 2009/03.13 Preventie van de luchtvervuiling, teweeggebracht door centrale-verwarmingsinstallaties : nieuwe regels in het Waalse Gewest
Nr 2009/02.11 Brandreactie van elastische vloerbekledingen : aandacht voor de plaatsingsvoorwaarden !
Nr 2009/02.07 Afdichting van doorvoeringen in brandwerende bouwelementen
Nr 2008/04.08 Thermische isolatie van leidingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Nr 2008/02.07 Veiligheid bij de uitvoering van werken in geprefabriceerd beton
Nr 2008/02.05 Brandwerende deuren: opnieuw gelegitimeerd
Nr 2007/02.02 De brandstabiliteit van houten trappen (Update : juli 2011)
Nr 2004/04.10 Ook uw waterinstallatie kan ten prooi vallen aan legionella !
Nr 2004/04.06 Toegankelijkheid van trappen : Randbemerkingen bij § 2.4.2 van TV 198
Nr 2004/03.03 De gecombineerde CE-markering voor industriële, commerciële en residentiële poorten

Monografieën

Nr 11 Ventilatiegids. Stappenplan voor comfortabel en energiezuinig ventileren

WTCB-Tijdschriften

Nr 2003/02 Beton als bodembeschermend materiaal. Deel 1 : regelgeving en technologie. (Onderzoek)
Nr 1997/04 De Bouwproductenrichtlijn van de EG : Een nieuwkomer in de regelgeving inzake leefmilieubescherming. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1997/03 Milieureglementering voor kleine werkplaatsen. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1993/04 Hergebruik van bouw- en slooppuin als granulaat in beton voor gebouwen en kunstwerken. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1993/03 Termische reglementering in Vlaanderen : strenger globaal isolatieniveau sinds 1 september 1993. (Aktueel)
Nr 1993/01 Inkapselen van asbestspuitlagen. (Uit de praktijk)
Nr 1992/02 Termische reglementering in Vlaanderen: een besluit van de Vlaamse Executieve. (Aktueel)
Nr 1992/01 Vloeistoffen en uitrustingen: elektrische installaties in badkamers en doucheruimten. (Aktueel)
Nr 1987/04 Problematiek van asbest in het bouwbedrijf
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht
  3. wettekst