Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties dakrand

Selecteer bijkomende labels om onderstaande lijst met publicaties te verfijnen.
A aanbeveling aanmaakwater acroterie aerodynamische kracht afbraak afdichtingsdrager afdichtingsmateriaal afdichtingssysteem afmeting afrukking afrukweerstand afvalbeheer akoestische isolatie arbeidsveiligheid asbestcement atactisch polypropyleen B balkon bastaardmortel belgie beplanting berekening bouwconstructie bescherming bestandheid tegen wortels betonbalkvloer betonpan (dakpan) bevestigingsprocede bewegingsvoeg bindmiddel borstwering bouwpatologie brandreactie brandveiligheid brandweerstand buiging buitenbepleistering buitenisolatie C cellenbeton cementmortel classificatie code computergestuurd tekenen computertekening condensatie controlelijst D dak dakbedekking dakbeplanting dakgebint dakgoot dakkilgoot daklei dakpan dakpan met wel dakrand daktuin dakvenster dakwaterafvoer dampscherm debiet deklaag deksteen dekvloer detailplan detailtekening deurdrempel dichtheid dichtingsscherm dichtingsvoeg dimensionale tolerantie dimensionele tolerantie dimensionering doordringing draagelement draineerlaag drainering druksterkte duurzaamheid E eis elastomeer energiedrager epb erosie evaluatie eye precision F fabrieksbeton filtreren fontein fungi fysische aantasting G gebrek gegevensbank gegevensbestand gegevenstabel gereedschap gevelbebording gewapend beton gietvoeg golfplaat goot grind groendak grondlaag (ondergrond) H hanggoot hechting hechtlaag hellend dak helling (vlak) hellingshoek herstelling hoekgoot hoekkeper dak hout houten vloer hulpstof hulpstuk I ingerichte zolder K keuze kleur koepel (licht) koudebrug kunstvezel L lantaren lanternon leidraad goede uitvoering lek lexicon lijm loggia losliggende plaatsing luchtdichtheid luchtgeluid luchtinfiltratie M materiaal mechanisch verbindingsorgaan mechanische bevestiging mechanische sterkte metaal metaalplaat metalen vloer meting in situ metselwerk mortelpleister muur N na water en daken nadeel neerslag (weer) nok norm numeriek gegeven numerieke berekening O omgekeerd dak onderdakwerk ondergrond bedekking onderhoud onderhoud (verzorging) ontoegankelijk plat dak ontwerp ontwerp met computer ontwerpcriterium opleveringsproef oppervlaktegebrek oppervlaktetoestand opsporen lek opstand (van de afdichting) opvangkolk overloop P pagina toegankelijkheid paneel panlat parkeerruimte pathologie pigment pijl plaat plaatje plaatsingsmethode plant plat dak plat dak (2) platte dakpan pleister pluviometer polystyreen prestatie prestatieeis preventie profielplaat programmatuur programmering R regenwaterafvoer reiniging rekenmethode renovatie restauratie S samenstelling scheurvorming schimmel schokweerstand schoorsteen schroef (vijs) slab smartconnect_pub_akoestische isolatie smartconnect_pub_brand smartconnect_pub_luchtdichtheid smartconnect_pub_thermische isolatie smartconnect_pub_toegankelijkheid smartconnect_pub_waterdichtheid sokkel spouwmuur stabiliseren stabiliteit stabiliteit constructie standpijp steunpunt storm structuur T teelaarde tegelvloer ter plaatse gestort beton terminologie terras thermische isolatie thermodynamica toegankelijk plat dak toegankelijkheid type U u-waarde uitvoeringstekening uitzetvoeg V vastzetting veiligheidseis vensterbank verantwoordelijkheid verbindingsstuk verbindingsvoeg verdeling vergaring verlijmen vertaling verval (schade) vervorming verwerking verwerkingsvoorwaarde vezel vezelcement vezelversterkt cement vloeibaar waterdichtingssysteem vloer vloer metalen plooiplaat vloerbedekking vloerbetegeling vloerplaat vochtwering voordeel voorschrift vulstof W waarborg wapeningsnet warmte-isolatiemateriaal warmteverlies waterdichtheid waterinfiltratie waterspuwer weerbestendigheid werking vocht werking wind windbelasting windsnelheid Z zadeldak zoldervenster zonnegordijn

Technische voorlichtingen

TV 244 Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015) 2012
TV 239 Mechanische bevestiging van de isolatie en de afdichting op geprofileerde staalplaten (+ correcties van 23/07/2012) 2010
TV 229 Groendaken 2006
TV 225 Daken met golfplaten van vezelcement : Materiaal - Opbouw - Uitvoering 2002
TV 219 Dakbedekkingen met leien : Dakdetails, opbouw en uitvoering 2001
TV 209 Buitenbepleisteringen (gedeeltelijk vervangen door de TV 257) 1998
TV 202 Daken met betonpannen. Opbouw en uitvoering (gedeeltelijk vervangen door TV 240, behalve wat betreft de aansluitingsdetails) 1996
TV 196 Balkons (vervangt TV 161-gedeeltelijk vervangen door Katern 2011/4.9) 1995
TV 186 Daken met tegelpannen : opbouw en uitvoering (+ Addendum 1997) (vervangen door TV 240, behalve wat betreft de aansluitingsdetails) 1992

WTCB-Dossiers

Nr 2011/04.17 Beoordeling van koudebruggen : voldoende aandacht voor de details 2011
Nr 2009/03.07 Rimpelvorming in de dakafdichting vermijden 2009
Nr 2004/01.03 Digitale tekeningen 2004

WTCB-Tijdschriften

Nr 2002/03 Luchtbewegingen en hellende daken. (Uit de praktijk) 2002
Nr 1995/04 Uitvoering van omkeerdaken: Opbouw, aansluitingen en afwerking. (Uit de praktijk) 1995

Ook interessant

Bureau voor Normalisatie (NBN) - logo

Normen

We hebben ook norm(en) gevonden die aan uw zoekopdracht voldoen. Dit zijn geen WTCB-publicaties maar documenten uitgebracht door het Bureau voor Normalisatie (NBN). Gebruiksvoorwaarden

Bekijk normen

Bouwproducten (TechCom)

Misschien zoekt u bouwproducten met label dakrand?