Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

25/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties soepele vloerbedekking

Selecteer bijkomende labels om onderstaande lijst met publicaties te verfijnen.
2 2-componentenlijm A aanbeveling aannemer bekleding adhesief afwerking (activiteit) akoestiek akoestisch komfort akoestische isolatie anhydriet B bedrijfsgebouw behangselpapier belgie bestek bevestigingsprocede bewegingsvoeg binnenschilderwerken binnenverontreiniging bitumen brandreactie brandveiligheid buitenschilderwerken C ce-markering chemische concentratie chloor classificatie communicatie component contactgeluid controle D dampscherm dekvloer dimensionale tolerantie dimensionele controle dimensionele tolerantie dispersielijm doeltreffendheid E egaliseerproduct eis en norm evolutie eye precision F fabricageprocede G gebruiksvoorwaarde gegevenstabel gehalte geluidsdrukniveau geluidsniveau geluidsverzwakkingsindex geluidsvoortplanting geschiedenis glossarium goedkeuringsattest grondlaag (ondergrond) H handelsgebouw harde vloerbedekking hars herstellen en bijwerken herstelling historiek I innovatie intensiteit invloed K kamerbreed tapijt karakteristiek keuze krimp krimpvoeg kunststof muurbekleding kunststof vloerbedekking kurk kwantitatieve begroting L laag gehalte laboratoriumproef lakverf lawaaibeperking leidraad goede uitvoering lexicon lift lijm linoleum luchtkwaliteit luchtverontreiniging M maat maatafwijking materiaal meetstaat meting in situ milieubescherming N na brandpreventie nbn norm nooduitgang O ondergrond bedekking ondergrond vloerbedekking onderhoud onderhoud (verzorging) onderzoek ontwikkeling oorzaak fysische hinder oplosmiddel oppervlaktetoestand organische verbinding P parkeergarage plaatsingsmethode polyolefine polyvinylchloride prestatie prestatie brandveiligheid prestatieeis preventie product proefmetode profiel R reglementering reiniging rekenmethode renovatie rubber S scheurvorming schilderwerk slagsterkte smartconnect_pub_akoestische isolatie smartconnect_pub_brand soepele muurbekleding soepele vloerbedekking spitstechnologie stortnaad structuur T technische koker technische ruimte termijn terminologie textiele muurbekleding textiele vloerbedekking thermische vervorming tintverschil trappehuis type U uitrusting uitzetvoeg uitzicht V verbindingsvoeg verf verfbedekking verlijmen verontreinigingspreventie vervorming verwerking verwerkingsvoorwaarde vlakheid vloer vloerbedekking voetgangersverkeer voorschrift voorspelling W wetgeving wettekst woongebouw woordenboek Z zuivering zwevende vloer

Technische voorlichtingen

TV 241 Plaatsing van elastische vloerbekledingen (vervangt TV 165 gedeeltelijk) (+ correcties van oktober 2016) 2011
TV 168 Soepele vloerbedekkingen. Lexicon 1987
TV 165 Leidraad voor de goede uitvoering van soepele vloerbedekkingen (gedeeltelijk vervangen door TV 241) 1986

WTCB-Dossiers

Nr 2015/02.32 Toleranties in de bouw: Schilderwerk, soepele muur- en vloerbekledingen - Aandacht voor de ondergrond (vervangt Katern 2010/01.12) 2015
Nr 2010/01.12 Toleranties in de bouw : Schilderwerk, soepele muur- en vloerbekledingen - Aandacht voor de ondergrond (vervangen door Katern 2015/02.32) 2010
Nr 2009/02.11 Brandreactie van elastische vloerbekledingen : aandacht voor de plaatsingsvoorwaarden ! 2009
Nr 2009/01.07 De schilderkunst is ouder dan men zou kunnen denken .. 2009
Nr 2008/04.07 Lijmen voor elastische vloerbedekkingen 2008
Nr 2008/02.06 Contactgeluidsisolatie bij elastische vloerbedekkingen: een belangrijk punt bij de herziening van de TV 165 2008
Nr 2007/03.10 Contactisolatie van massieve vloeren 2007
Nr 2005/01.08 Verf en soepele vloerbekledingen 2005

Meetstaat van gebouwen

Nr 2.27.03 Binnenbekleding. Hoofdstuk 3: Soepele bekledingen 1987

WTCB-Tijdschriften

Nr 2003/03 Rimpelvorming in soeple vloerbedekkingen (Uit de praktijk) 2003
Nr 1984/02 Rimpelvorming in vloerbekledingen van het "soepele" type. (Vraag en antwoord) 1984

Ook interessant

Bureau voor Normalisatie (NBN) - logo

Normen

We hebben ook norm(en) gevonden die aan uw zoekopdracht voldoen. Dit zijn geen WTCB-publicaties maar documenten uitgebracht door het Bureau voor Normalisatie (NBN). Gebruiksvoorwaarden

Bekijk normen