Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

25/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties ondervangingswerk

Onderstaande publicaties kunnen ook gevonden worden met labels:
A afmeting B beschoeiing bouwput C consolidatie D draagvermogen F funderingsconstructie H horizontaal verkeer K kwaliteitscontrole M materiaal O ondersteuning ondervangingswerk R rekenmethode S smartconnect_pub_stabiliteit stabiliteit T toepassing U uitvoering werken

WTCB-Dossiers

Nr 2014/04.03 Ondermetselen of onderschoeien van bestaande funderingen 2014

Infofiches

Nr 72.02 Onderschoeien van bestaande funderingen door middel van beschoeide sleuven 2015
Nr 72.01 Ondermetselen van bestaande funderingen 2015

Bouwproducten (TechCom)

Misschien zoekt u bouwproducten met label ondervangingswerk?