Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties rekenregel

Selecteer bijkomende labels om onderstaande lijst met publicaties te verfijnen.
A aanbeveling actieve bekisting advertentieaffichering aerodynamische kracht afmeting afrukweerstand afschuiving akoestiek akoestische isolatie axiale belasting B balk balustrade bedrijfsbelasting belgie berekening bouwconstructie berekening breukmethode berekening installatie bescherming (behandeling) beschoeiing beton betonneren betrouwbaarheid bevestigingsprocede blusmaterieel boor- en heiwerken bouwplaatsveiligheid bouwskelet bouwveiligheid brandveiligheid brandweerstand breedvloerplaat breuk breuklast breukproef buiging buigmoment C ce-markering ceb (internationale vereniging) classificatie computerprogramma congres constructie staal beton constructieelement controle correlatie D dak damplank dekvloer dichtheid digitale simulatie dimensionering doorlopende meting draagelement draagvermogen duurzaam bouwen duurzaamheid dwarskracht dynamische druk E eeg elasticiteitsmodulus en norm energiebesparing energiedrager eurocode evaluatie experimentele studie F funderingsconstructie funderingspaal G gebouw laag energieverbruik gecombineerde vloer gegevensbestand gegevenstabel gelast draadnet geluidsniveau geluidsverzwakkingsindex geluidsvoortplanting gemengde constructie gemodificeerd hout gevalstudie gewapend beton gewapend metselwerk grenstoestand voor vervorming gronddruk (kracht) grondmechanica H handboek hellend dak hellingshoek herstelling hoog bouwwerk hoogte (geometrische parameter) horizontale belasting hout houtconstructie houten balkvloer houten vloer I innovatie interactie grond constructie iso norm K k waarde knik kolom komposietbalk koudebrug krimp kruip kwaliteitsbeheer kwaliteitscontrole kwaliteitsverzekering L laden lossen latei lawaaibeperking leidraad goede uitvoering lessenaarsdak levenscyclus (milieu) lichtreclame lokaal luchtdichtheid M maat mandeligheid mechanisch verbindingsorgaan mechanische bevestiging mechanische eigenschap mechanische sterkte meetmetode meetstelsel metaalplaat methode grenstoestand methodologie meting in situ multiplex muur N na beton na brandpreventie na eurocodes nadeel nazicht nbn norm nederland nomogram nooduitgang norm numerieke berekening O onderhoud onderhoud (verzorging) ondersteuning ondervangingsconstructie onderzoek ontwikkeling onderzoekscentrum onderzoekswerk ongevallenrisico ontwerp ontwerpcriterium ontwikkeling openbare verlichting opslag optimalisering organisatieschema oriented strand board P paal (staak) penetratieproef permanente belasting pijl plaat plaatsingsmethode plat dak plat dak (2) plooiplaat plug prefabricatie prestatie prestatieeis proef op model proef op ware grootte profiel programmatuur pyloon R reglementering rekbaarheid rekenmethode rekenmethode bouwconstructie rekennorm rekenregel renovatie S samengestelde belasting scheurbreedte scheurvorming schuifspanning skeletbouw smartconnect_pub_akoestische isolatie smartconnect_pub_brand smartconnect_pub_luchtdichtheid smartconnect_pub_stabiliteit smartconnect_pub_thermische isolatie sneeuwbelasting sneeuwophoping snijden stabiliteit stabiliteit bij brand statische proef statistische benadering steunpunt stijfheid stut T technische leidraad technische steekkaart ter plaatse gestort beton thermisch comfort thermische isolatie toeslagstof tolerantie trekanker trilheien trilling trillingsvrije isolatie turbulente stroming tussenruimte U u-waarde uiterste grenstoestand uitvoering werken uitzettingskoefficient uitzetvoeg V vals plafond veiligheidscoefficient veiligheidseis veranderlijke belasting verankering verankeringsafrukproef verankeringsorgaan verbindingsplaat vergaring vergelijkende studie verkeersbord vermoeidheidsproef verslag versterking verticale belasting vertinning (bindmiddel) vervorming vervormingsspanning verwarmingsinstallatie verwerking verwerkingsvoorwaarde vezelcement vezelplaat vloerplaat voorbeeld voordeel voorgespannen beton voorschrift voorspanwapening voorspelling W wand wapening warmteoverdracht warmteweerstand waterdruk wegtunnel werking aardbeving werking vuur werking wind wind windsnelheid wiskundig model wooneenheid wrijving Z zadeldak zomer zwitserland

Technische voorlichtingen

TV 236 Ontwerp en uitvoering van staalplaat-betonvloeren

WTCB-Dossiers

Nr 2010/04.03 Nieuwe Eurocode voor windbelasting (Update : juni 2011)
Nr 2009/04.04 Het WTCB-onderzoek inzake beschoeiingen
Nr 2009/02.12 Nieuwe NBN-normen voor de thermische prestatie van gebouwen
Nr 2007/04.06 Intrillen van funderingselementen
Nr 2007/03.08 Ontwerp van axiaal belaste funderingspalen volgens Eurocode 7
Nr 2006/02.06 Houtskeletbouw : een systeem in volle ontwikkeling
Nr 2005/03.04 Brandveiligheid van tunnels
Nr 2005/02.06 Een nieuwe norm ter bepaling van de sneeuwbelasting : NBN EN 1991-1-3

WTCB-Tijdschriften

Nr 2003/04 Ontwerp en dimensionering van constructies volgens Eurocode 0 (EN 1990). (Van Normen & Reglementen)
Nr 2002/04 Staal-betondraagconstructies. Deel 1 : Ontwerp bij uiterste grenstoestand volgens Eurocode 4 (Van Normen & Reglementen)
Nr 2001/04 De brandweerstand van constructies en de Eurocodes. Deel 2 : berekening van het brandgedrag van houtconstructies. (Van Normen & Reglementen)
Nr 2001/03 De brandweerstand van constructies en de Eurocodes. Deel 1 : belasting op draagsystemen bij brand en berekening van het gedrag bij brand van betonconstructies. (Van normen & reglementen)
Nr 2001/02 Dimensioneren van houtconstructies. Deel 1 : draagvloeren in woningen. (Uit de Praktijk)
Nr 2001/02 Gewapend metselwerk. Deel 2 : toepassingen en berekening. (Uit de Praktijk)
Nr 2001/01 Geluidsisolatie tussen twee vertrekken : inleidende begrippen (Onderzoek)
Nr 1998/03 Verankering in beton. Deel 2 : berekening, uitvoering en toepassingsvoorbeelden. (Uit de Praktijk)
Nr 1996/04 Gedeeltelijke prefabricatie van balken in gewapend beton (Uit de praktijk)
Nr 1996/02 Krimp- en kruipwaarden van beton. Berekening volgens de nieuwe norm NBN B 15-002. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1993/04 Plenaire zitting van het Comité Euro-international du Béton : nieuwigheden inzake betonkonstrukties. (Aktueel)

Ook interessant

Bureau voor Normalisatie (NBN) - logo

Normen

We hebben ook norm(en) gevonden die aan uw zoekopdracht voldoen. Dit zijn geen WTCB-publicaties maar documenten uitgebracht door het Bureau voor Normalisatie (NBN). Gebruiksvoorwaarden

Bekijk normen