Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties recycling

Selecteer bijkomende labels om onderstaande lijst met publicaties te verfijnen.
A aanaarding (resultaat) afbraak afmeting afvalbehandelingsstation afvalbeheer afvalstof afvalwaterzuivering akoestische isolatie alkalische reactie toeslagstoffen antivervuilingsverf arbeidsveiligheid as asbest asfalt autonome sanering B behandeling afval belgie berekening bouwconstructie besparing hulpbron bestek beton beton hoge weerstand betonblok bioklimatologisch gebouw blok blokkenmetselwerk blootstellingsklasse bouwmateriaal bouwnijverheid bouwplaats bouwplaatsorganisatie bouwproduct bouwstaal bouwtechnologie bouwwerkzaamheden breken broeikaseffect buitenschilderwerken C ce-markering cement laag basegehalte centralebeton chemische analyse circulaire economie classificatie composietmateriaal controle D dekvloer demontage dimensionele coordinatie documentatie doeltreffendheid dosering drinkwater druksterkte duurzaam bouwen duurzaamheid E ecolabel ecologisch huis economische analyse economische streek eeg eengezinswoning eigenschap materiaal en norm energiebesparing eurocode europa evaluatie evolutie experimentele studie F fabricatiestudie fotokatalyse fotovoltaisch toestel G gebouw gebouw laag energieverbruik gecombineerde vloer gecontroleerd storten gegevensbestand geillustreerde beschrijving gelijkvormigheidsattest geschiktheid gevaarlijk materiaal gevalstudie gewapend beton gezondheid giftigheid gips globale kosten goedkeuringsattest grondmechanica H hinder historiek hoogovencement hout houten vloer hygiene I identificatie industriezone innovatie inventaris invloed omgeving iso norm K katalyse keuze klassement koolwaterstofomhulling korrelverdeling krimp kruip kwaliteit kwaliteitscontrole kwaliteitslabel kwik L laboratoriumproef levenscyclus (milieu) levensduur localisatie los angelesproef M maatschappij massabeton materiaalrecuperatie mechanische sterkte metaal metselwerk milieubescherming minerale olie model modulaire bouw monsterneming N na beton nachtelijke ventilatie nationaal vlak natuursteen nazicht nbn norm norm normalisering O onderzoek ontwikkeling onderzoekscentrum onderzoekswerk ongevallenrisico ontwerp ontwerpcriterium ontwikkeling oppervlaktetoestand optimalisering organisme overisolatie P prefabricatie prestatieeis productie project projectbeheer prototype puin puinbeton R radioactieve verontreiniging radioactiviteit reactiviteit recycling regenwater regionaal vlak reglementering rekenmethode renovatie restslib ruwbouw S samenstelling sanitaire ventilatie scheidingsprocede scheikundige samenstelling (product) silikarook sortering spitstechnologie spouwmuur stadsvernieuwing steenslag sterkteklasse strategie T technische steekkaart terugwinning afval thermische isolatie toeslagstof U uitvoerbaarheidsstudie uitvoering werken uitvoeringsontwerp uitzuivering V vast afval veiligheidsreglement verhard beton verontreinigende stof verontreinigingspreventie vers beton vervorming verwerkbaarheid beton verwijdering afval vezelversterkt beton visuele waarneming (onderzoek) vlakheid vliegas vloer volumemassa voorgespannen beton voorschrift vorst dooi vriesbarstigheid W warmtegeleidingsvermogen waterabsorptie waterreservoir waterverbruik watervoorraad wegenbouw west-europa wetgeving wettekst Z zandequivalente zelfreiniging zonneboiler zuiverheidsbeton zwaar metaal zwelling

WTCB-Dossiers

Nr 2017/03.15 Nieuwe mogelijkheden voor beton met gerecycleerde granulaten
Nr 2017/02.02 De circulaire economie: veel meer dan recycleren
Nr 2014/02.15 Stortklaar beton voor de toekomst. Deel 1 : beton met gerecycleerde granulaten (Update: november 2014)
Nr 2009/01.05 Ruwbouw : een thema met veel gezichten
Nr 2008/04.13 Sloop en recycling. Het nieuwe NAVO-hoofdkwartier
Nr 2007/01.03 Milieurelevante productinformatie : stand van zaken in België en Europa.
Nr 2007/01.01 Inventarisatie van contaminanten in te slopen gebouwen
Nr 2005/03.03 Welke oplossingen zijn er voor de recyclage van bouwafval? Vraag en antwoord
Nr 2005/01.10 Duurzame ontwikkeling en renovatie

Infofiches

Nr 71.01 Stortklaar beton voor de toekomst. Beton met gerecycleerde granulaten (Update : november 2014)

Monografieën

Nr 03.1E Recyhouse : Opportunities for using recycled materials in the construction sector
Nr 03.1 Recyhouse : Toepassingsmogelijkheden voor gerecycleerde materialen in de bouwsector

WTCB-Tijdschriften

Nr 2002/02 Toepassingsmogelijkheden van gerecycleerde materialen in de bouwsector. (Onderzoek)
Nr 2000/02 Gulden regels om duurzaam te bouwen. (Uit de praktijk)
Nr 1999/03 Puingranulaten en gerecycleerd beton : nieuwe resultaten en ontwikkelingen. Deel 2 : gerecycleerd beton. (Onderzoek)
Nr 1999/02 Puingranulaten en gerecycleerd beton : Nieuwe resultaten en ontwikkelingen. Deel 1 : naar kwaliteitsverbetering. (Onderzoek)
Nr 1997/04 De Bouwproductenrichtlijn van de EG : Een nieuwkomer in de regelgeving inzake leefmilieubescherming. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1997/02 Metselblokken van gerecycleerde granulaten. (Onderzoek)
Nr 1995/03 Recycleren van sloopmaterialen in de Europese Unie. (Onderzoek)
Nr 1993/04 Hergebruik van bouw- en slooppuin als granulaat in beton voor gebouwen en kunstwerken. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1993/01 Recycleren van bouw- en slooppuin : mogelijkheden tot hergebruik als toeslagmateriaal in beton. (Uit de praktijk)
Nr 1992/02 Recyclage krijgt struktuur: Belgische verenigingen zetten zich in voor het recycleren van afvalstoffen. (Aktueel)
Nr 1992/02 Recycleren van afvalstoffen in de bouw. (Uit de praktijk)

Ook interessant

Bureau voor Normalisatie (NBN) - logo

Normen

We hebben ook norm(en) gevonden die aan uw zoekopdracht voldoen. Dit zijn geen WTCB-publicaties maar documenten uitgebracht door het Bureau voor Normalisatie (NBN). Gebruiksvoorwaarden

Bekijk normen

Bouwproducten (TechCom)

Misschien zoekt u bouwproducten met label recycling?