Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties warmteverlies

Selecteer bijkomende labels om onderstaande lijst met publicaties te verfijnen.
A aanbeveling afbraak afdichtingssysteem afgifte afkoeling afmeting afrukking afvalbeheer afzuigkap afzuigmond akoestisch komfort akoestische isolatie analyse arbeidsveiligheid asbestcement automatische berekening automatische besturing B baksteen balkon ballast lamp beglazing belatting belgie bepaling berekening bouwconstructie berekening verlichting beschermingsinrichting bestaand gebouw beton betonbalkvloer betonkernactivering bevestigingsprocede binnenklimaat binnenverontreiniging biologische aantasting blokkenmetselwerk bouwhout bouwpatologie brandbeveiliging (apparatuur) brandreactie brandveiligheid brandweerstand buigsterkte buitenisolatie buitenoppervlak gebouw buitenscheidingswand buitenschrijnwerk C calorisch vermogen circulatiepomp code comfort condensatie condensatieketel controle convectie convector D dak dakbedekking dakgebint dakgoot dakkilgoot dakpan dakrand dakvenster dakwaterafvoer dampscherm debiet dekvloer diagram dichtheid digitale simulatie dimensionering dimmer doeltreffendheid draagelement druk druksterkte dubbele beglazing dubbele gevel duurzaam bouwen duurzaamheid E ecologie economie economische streek eeg eengezinswoning eis elektrische geleider elektrische verwarming element bouwconstructie en norm energiebehoefte verwarming energiebesparing energiedrager energieverbruik enquete epb equilibrering esthetica etics eurocode evaluatie expansievat F fabricatie frequentie fungi fungicide G g coefficient gas gasinstallatie gasverwarming gebruik gebruikerseis gebruiksvoorwaarde gecontroleerde mechanische ventilatie gedraging gegevenstabel gelijkvormigheidsattest geluidsniveau gereedschap gevalstudie gevel gevelbebording goedkeuringsattest goedkope woning golfplaat goot gordijngevel grafische voorstelling grenstoestand voor vervorming grond grondkarakteristiek H hanggoot hellend dak helling (vlak) hellingshoek herstelling historiek hoekkeper dak hout hulpstuk hydraulica hygienische ventilatie I invloed omgeving iso norm isolatieproduct isolerend glas isolerende pleister K k waarde kantoorgebouw kelder ketel klimaatgegeven knoop structuur koelplafond koudebrug kromtestraal kruipruimte kunstmatige verlichting kunststofschuim kwaliteit leefmilieu kwaliteitslabel L laden lossen lage temperatuur lamp lasmiddel leidraad goede uitvoering lessenaarsdak levenscyclus (milieu) lichte gevel lichtkontrole lichtregelaar lichttransmissie lint luchtdichtheid luchtinfiltratie luchtkwaliteit M maat materiaal mechanisch verbindingsorgaan mechanische bevestiging mechanische ventilatie meeteenheid meetmetode metallisatie methode grenstoestand methodologie metselwerk milieu montage muur muurverwarming N na afwerking_bekledingen na afwerking_etics na eurocodes na verlichting na water en daken nachtelijke ventilatie natuurlijke ventilatie natuurlijke verlichting nbn norm neerslag (weer) nieuw gebouw nieuwe woning nok nomogram noodvoorziening norm normalisering numerieke berekening O omgekeerd dak omgevingstemperatuur onderdakwerk onderhoud onderhoud (verzorging) ontwerp ontwerpcriterium opleveringsproef oppervlaktetemperatuur opstoppen P pathologie permanent regime plaat plaatsingsmethode plafondverwarming plafonnering plat dak plat dak (2) pleister pluviometer prefab element prestatie prestatieeis programmatuur pur (geexpandeerd polyurethaan) R regeling regenwater regenwaterafvoer regionaal vlak reglementering reiniging rekenmethode rendement renovatie rookgang rookkanaal S samenstelling sanitaire leiding schematische tekening schimmel schoorsteen schoorsteenmond schrijnwerk schuifweerstand smartconnect_pub_akoestische isolatie smartconnect_pub_brand smartconnect_pub_luchtdichtheid smartconnect_pub_stabiliteit smartconnect_pub_thermische isolatie smartconnect_pub_waterdichtheid spouwmuur stabiliteit stabiliteit constructie statistisch gegeven stookolieverwarming stookplaats stoom stoomverwarming stralingsverwarming strategie T tapkraan technische ruimte technologie temperatuur temperatuurregeling terminologie thermisch comfort thermisch reglement thermische inertie thermische isolatie thermische onderbreking thermische straling thermostaat thermostatische kraan U u-waarde uiterste grenstoestand uitkraging uitvoering werken V venster ventilatie ventilatiekoker ventilatierooster veranderlijk regime verankeringsorgaan verbetering verbindingsvoeg verbranding verbrandingsgas vergelijkende studie vermogen verontreinigingspreventie vervanging verwarming verwarmingsinstallatie verwarmingskring verwarmingsleiding verwarmingspaneel verwarmingsradiator verwarmingsvermogen verwerking vezelcement vezelversterkt cement visueel comfort vlakheid vloer op steenslagfundering vloerverwarming voegmateriaal voegprofiel voorschrift voorwaarde W wand wapening warm water warmeluchtverwarming warmte-isolatiemateriaal warmteafgiftevermogen warmteoverdracht warmtepomp warmtestroom warmtetransmissie warmteverlies warmtewinst warmtewisselaar warmwaterdistributie warmwaterproductie warmwaterverwarming waterdichtheid waterinfiltratie waterkoeling werking werking vocht werking wind wetgeving winter wiskundig model wooneenheid Z zadeldak zelfdragend dakprofiel zelfdragend element zelfregeling zonneblind zonnescherm zonwering

Technische voorlichtingen

TV 240 Pannendaken (vervangt TV 175, 186 en 202, behalve wat betreft de aansluitingsdetails) (de prijs geldt voor de TV 240 + 1 addendum naar keuze : 240-1 OF 240-2)
TV 235 Condensatieketels
TV 225 Daken met golfplaten van vezelcement : Materiaal - Opbouw - Uitvoering
TV 155 Raming van de netto-energiebehoeften voor de verwarming van gebouwen

WTCB-Dossiers

Nr 2015/04.12 Berekening van de warmteverliezen : vervanging van de norm NBN B 62-003 door de norm NBN EN 12831
Nr 2015/03.10 Milieu-impact van steenstrips op buitenisolatie
Nr 2014/04.14 Centrale-verwarmingsinstallaties met warm water : evolutie van de normalisatie
Nr 2013/03.06 Milieu-impact van platte daken (zie ook WTCB-Dossier 2015/2.19)
Nr 2012/03.09 Milieu-impact van ETICS
Nr 2011/04.17 Beoordeling van koudebruggen : voldoende aandacht voor de details
Nr 2011/04.05 Invloed van de EPB op het metselwerk
Nr 2011/03.06 Bouwknopen bij platte daken
Nr 2011/02.20 Centrale verwarming met warm water. Een stand van zaken met betrekking tot de normalisatie in België (september 2011) (vervangt Katern 2007/3.1)
Nr 2010/03.16 Bouwknopen en K-peil
Nr 2007/03.01 Centrale verwarming met warm water. Een stand van zaken met betrekking tot de normalisatie in België (juni 2007) (vervangen door Katern 2011/2.20)
Nr 2007/02.06 Bepaling van het systeemrendement van verwarmingsinstallaties
Nr 2007/01.05 Luchtdichtheid van gebouwen. Een casestudy

Infofiches

Nr 48.01 EPB - Installaties en systemen : algemene principes

WTCB-Digest

Nr 08 HR-glas : Glas met hoge rendement

WTCB-rapport

Nr 07 Warmteoverdracht door wanden van gebouwen in contact met de grond : Toepassing van de rekenmethode uit de norm EN ISO 13370
Nr 06 PROBE : Stap-voor-stap-renovatie van kantoorgebouwen - Voor een beter binnenklimaat met minder energie
Nr 04 Isolatie, ventilatie en verwarming in nieuwbouwwoningen : Resultaten van een enquête
Nr 01 Dimensionering van centrale-verwarmingsinstallaties met warm water (vervangen door WTCB-Rapport nr 14)

WTCB-Tijdschriften

Nr 2003/03 Centrale verwarming met warm water : een stand van zaken met betrekking tot de normalisatie in België (Van Normen & Reglementen)
Nr 2002/02 Warmteoverdracht door wanden van gebouwen in contact met de grond. Toepassing van de rekenmethode uit de norm EN ISO 13370. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1998/04 Onderbreking van koudebruggen in uitkragende betonconstructies. (Onderzoek)
Nr 1995/02 Belgische normen in de termische reglementen van de Regio's. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1994/04 Verwarmingslinten voor sanitair-warmwaterleidingen. (Uit de praktijk)
Nr 1992/04 Kondensatie op beglazing : soms aan de binnenkant, soms aan de buitenkant. (Aktueel)
Nr 1990/03 De Belgische normalisatie op het gebied van de warmte-isolatie en de ventilatie van gebouwen
Nr 1989/04 Analyse van de warmte-isolatie en van het energieverbruik in een aantal sociale-woonwijken
Nr 1988/03 Evaluatie van de effekten van koudebruggen. Matematische modellen en praktische rekenwijze
Nr 1988/02 Vergelijking der warmte-isolatiereglementen in de lidstaten van de Europese Gemeenschap
Nr 1986/04 Moeten onze verwarmingsinstallaties aangepast worden aan de termische isolatie van onze woningen ?
Nr 1986/04 Ventilatie en infiltratie in gebouwen: de stand van zaken in België
Nr 1985/04 Keuze van de binnentemperatuur voor de berekening van de warmteverliezen en van de warmteovergangscoëfficiënt hi
Nr 1983/04 Termisch model van de type-eengezinswoning in België
Nr 1981/03 Afgifterendement van radiatoren en convectoren
Nr 1979/04 Energiebesparing in de woning. Termische aspekten van het venster

Ook interessant

Bureau voor Normalisatie (NBN) - logo

Normen

We hebben ook norm(en) gevonden die aan uw zoekopdracht voldoen. Dit zijn geen WTCB-publicaties maar documenten uitgebracht door het Bureau voor Normalisatie (NBN). Gebruiksvoorwaarden

Bekijk normen

Bouwproducten (TechCom)

Misschien zoekt u bouwproducten met label warmteverlies?