Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties iso norm

Selecteer bijkomende labels om onderstaande lijst met publicaties te verfijnen.
A aanbestedingsdocument aanbeveling aankoop aannemer aanpassingsvermogen absorptiecoefficient advertentieaffichering afkoeling afrukweerstand afschuiving afvalbeheer akoestiek akoestisch komfort akoestische isolatie akoestische proef anhydriet antislipvloer antistatische eigenschap arbeidshygiene arbeidsveiligheid astm norm B balkon balustrade bedrijfsbeheer bedrijfsbelasting bedrijfsgebouw beglazing beheer belgie berekening breukmethode bescherming besparing hulpbron bestaand gebouw beton bevestigingsprocede bibliografie bouwkosten bouwmateriaal bouwnijverheid bouwonderneming bouwplaats bouwplaatsorganisatie bouwplaatsveiligheid bouwproduct bouwskelet bouwwerkzaamheden brandproef brandreactie brandreactieproef brandveiligheid brandweerstand brandweerstandsproef breuk breuklast broeikaseffect bs norm buitengeluid buitenoppervlak gebouw buitenschrijnwerk C calcium ce-markering ceramiek classificatie code cohesie comfort computergestuurd tekenen computerprogramma computertekening contactgeluid controle controle werken controlelijst coordinatie werken cyclische proef D dak dekvloer demontage demonteren diagram dimensionale tolerantie dimensionele controle dimensionele tolerantie dimensionering documentatie doeltreffendheid droge dekvloer dubbele beglazing duurzaam bouwen duurzaamheid dynamische belasting E ecolabel ecologie ecologisch huis eeg eengezinswoning elasticiteit elasticiteitsmodulus elektrisch veld elektrische geleidbaarheid elektrische kabel en norm energiebesparing energiedrager energieverbruik etikettering eurocode europa evaluatie eye precision F frequentie G geagglomereerd hout gebouwenpatrimonium gebruik gebruiksprestatie gebruiksvoorwaarde geemailleerde gebakken klei gegevensbestand gegevenstabel gelaagd glas gelijkvormigheidsattest geluidsabsorptie geluidsbron geluidsdrukniveau geluidsniveau geluidssterkte geluidsverzwakkingsindex geluidsvoortplanting gemeentelijk vlak geschiktheid gevaarlijk materiaal gevalstudie gezondheid globale kosten goedkeuringsattest golfvoortplanting grafisch trace grafische voorstelling grond grondkarakteristiek H handboek hangvloer harde vloerbedekking hechting hechtproef hellend dak hellingshoek hinder hol element horizontaliteit hout hygiene hygienische ventilatie I ijkmaat informatica informatieverspreiding informatieverwerking inschrijving (verbintenis) internationaal eenhedenstelsel internationaal niveau inventaris invloed omgeving iso norm isolerend glas J jurisdictie K k waarde kabelgoot kantoorgebouw kelder keuze kit klassement klimaatgegeven koelplafond kosten kostenanalyse kruipruimte kwaliteit kwaliteit leefmilieu kwaliteitsbeheer kwaliteitscontrole kwaliteitslabel kwaliteitsverzekering L laboratoriumproef lawaaibeperking leidraad goede uitvoering levenscyclus (milieu) lichamelijk gehandicapte lichtreclame lijm lokaal luchtdichtheid luchtgeluid luchtkwaliteit M maat maatafwijking mechanisch verbindingsorgaan mechanische bevestiging mechanische sterkte meetapparaat meeteenheid meetmetode meetsonde meetstelsel mens meting in situ milieubescherming montage muurbetegeling muurverwarming N na brandpreventie na eurocodes nationaal vlak natuursteen nazicht nbn norm niveau norm normalisering numerieke berekening O offerteaanvraag onderaannemer ondergrond bedekking onderhoud onderhoud (verzorging) ongevallenpreventie ongevallenrisico ontvlambaarheidsproef openbare verlichting opleveringsproef oppervlaktetoestand oprit overdracht overeenkomst P paal (staak) pagina toegankelijkheid permanent regime permanente opleiding personeelsbeheer personen met een beperking pijl plaat plaatsingsmethode plaatsingstolerantie plafondverwarming plan (tekening) plan architectuur planning plat dak plat dak (2) plug politieke actie porositeit prestatie prestatieeis productiecontrole proefmetode programmatuur projectbeheer pyloon R rechtheid rechtstandigheid recycling regionaal vlak reglementering reglementering bouwsector reiniging rek (mechanica) rekenmethode rekennorm rekenregel rendement residentieel gebouw risicowaarborg ruimtelijke ordening S scheeftrekken schoolgebouw schoorsteen schrijnwerk schuifspanning slijtage slijtproef slijtweerstand smartconnect_pub_akoestische isolatie smartconnect_pub_brand smartconnect_pub_luchtdichtheid smartconnect_pub_stabiliteit smartconnect_pub_thermische isolatie smartconnect_pub_toegankelijkheid sneeuwbelasting sneeuwophoping spectrum stabiliteit stabiliteit constructie sterkteklasse stookplaats stoomverwarming strategie sulfaat T technische leidraad technische vloer tegel tegelvloer terminologie thermisch reglement thermische isolatie toegankelijkheid tolerantie trap trekanker trilling trillingsvrije isolatie U u-waarde uitvoering werken uitvoeringsontwerp uitzetvoeg uitzicht V vakopleiding veiligheid venster vensterraam ventilatie ventilatie installatie veranderlijk regime veranderlijke belasting verankering verankeringsafrukproef verankeringsorgaan verantwoordelijkheid verhoogde vloer verkeersbord verlijmen verontreinigende afgifte verontreinigingspreventie versnellingsmeter vervorming verwarmingsinstallatie verwarmingspaneel verwerking verwerkingsvoorwaarde verwijderbaarheid vijzel vlakheid vloer op steenslagfundering vloerbedekking vloerbetegeling vloerverwarming voorbeeld voorontwerp voorschrift vorderingsplanning vorst dooi vorstbestendigheid vorstwerking vuil vuilafzetting W wand warmteoverdracht warmtepomp warmtestroom warmteverlies warmwaterverwarming waterkoeling werking trilling werkorganisatie wetgeving wiskundige formule wiskundige grootheid Z zadeldak

Technische voorlichtingen

TV 230 Verhoogde vloeren 2006
TV 164 Eenheden, grootheden, symbolen. Toepassing op de bouwnijverheid. (vervangt TV 128) 1986

WTCB-Dossiers

Nr 2015/04.14 ISO 9001 versie 2015 : continue verbetering van uw kwaliteitsmanagementsysteem 2015
Nr 2015/02.22 Toleranties in de bouw: terminologie (vervangt Katern 2010/01.02 en Infofiche 43.02) 2015
Nr 2011/04.03 Levenscycluskosten en de aannemer 2011
Nr 2010/01.03 Toleranties in de bouw : Controleinstrumenten en -methodologie (vervangen door Katern 2015/02.23) 2010
Nr 2010/01.02 Toleranties in de bouw : Terminologie (vervangen door Katern 2015/02.22) 2010
Nr 2009/02.10 Vorstweerstand van keramische tegels : onaangepaste Europese norm 2009
Nr 2008/01.01 Ventilatie van gebouwen in België. Een stand van zaken betreffende de normalisatie (update : april 2011) 2008
Nr 2007/03.01 Centrale verwarming met warm water. Een stand van zaken met betrekking tot de normalisatie in België (juni 2007) (vervangen door Katern 2011/2.20) 2007
Nr 2007/01.03 Milieurelevante productinformatie : stand van zaken in België en Europa. 2007
Nr 2006/03.04 Toegankelijkheidsbeleid : meer dan wetgeving 2006
Nr 2005/04.07 Akoestische normalisatie in België en Europa 2005
Nr 2005/02.06 Een nieuwe norm ter bepaling van de sneeuwbelasting : NBN EN 1991-1-3 2005

Infofiches

Nr 43.03 Toleranties in de bouw : Controle-instrumenten en -methodologie (vervangen door Katern 2015/02.23) 2010
Nr 43.02 Toleranties in de bouw : Terminologie (vervangen door Katern 2015/02.22) 2010
Nr 29 Rekentool U-waarde houten raam 2008
Nr 08 Slijtage van harde vloerbedekkingen : Aanbevelingen voor een verantwoorde keuze van vloertegels 2004

WTCB-rapport

Nr 07 Warmteoverdracht door wanden van gebouwen in contact met de grond : Toepassing van de rekenmethode uit de norm EN ISO 13370 2003
Nr 05 Uitwisseling van grafische informatie bij het ontwerp en de uitvoering van bouwprojecten 2000

Monografieën

Nr 01 Handleiding voor het invoeren van een Kwaliteitsmanagementsysteem in de bouwonderneming op basis van de NBN EN ISO 9001 (versie 2000 - enkel beschikbaar op papier) 2001

WTCB-Tijdschriften

Nr 2003/02 Europese testmethoden en classificatie van de brandreactie van bouwproducten. Deel 1 : overzicht en stand van zaken. (Van Normen & Reglementen) 2003
Nr 2002/02 Warmteoverdracht door wanden van gebouwen in contact met de grond. Toepassing van de rekenmethode uit de norm EN ISO 13370. (Van Normen & Reglementen) 2002
Nr 2001/04 De milieu-impact van bouwmaterialen en gebouwen : een bijkomend criterium in het keuzeproces. (Onderzoek) 2001
Nr 1999/04 Kwaliteit, veiligheid en milieu: drie in één! (Uit de praktijk) 1999
Nr 1999/02 Europese normalisatie inzake bouwakoestiek. 2de deel. (Van Normen & Reglementen) 1999
Nr 1999/01 Europese normalisatie inzake bouwakoestiek. Deel 1: beoordeling van de lucht- en contectgeluidsisolatie. (Van Normen & Reglementen) 1999
Nr 1998/04 Certificatie inzake kwaliteit, veiligheid en milieu: ISO 9000, ISO 14001, VCE en BeSaCC. (Uit de praktijk) 1998
Nr 1998/03 Verankering in beton. Deel 2 : berekening, uitvoering en toepassingsvoorbeelden. (Uit de Praktijk) 1998
Nr 1998/02 Trillingshinder in gebouwen : stand van de normalisatie. (Van Normen & Reglementen) 1998
Nr 1998/01 Geluidsisolatie van vensters. Toepassing van de nieuwe norm EN ISO 717-1:1996 - Deel 1 : akoestische prestaties van glas. (Uit de praktijk) 1998
Nr 1996/03 KMO's en kwaliteit. (Uit de praktijk) 1996
Nr 1994/02 Kitten voor gebouwen : Indeling en eisen volgens ISO 11600. (Van Normen & Reglementen) 1994

Ook interessant

Bureau voor Normalisatie (NBN) - logo

Normen

We hebben ook norm(en) gevonden die aan uw zoekopdracht voldoen. Dit zijn geen WTCB-publicaties maar documenten uitgebracht door het Bureau voor Normalisatie (NBN). Gebruiksvoorwaarden

Bekijk normen