Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties eeg

Selecteer bijkomende labels om onderstaande lijst met publicaties te verfijnen.
A aanbeveling aanpassingsvermogen absorptiecoefficient afbijten afvalbeheer akoestiek akoestische druk akoestische isolatie akoestische proef alternatieve energie aluminium arbeidsplaats arbeidsproductiviteit arbeidsveiligheid ata-doc automatische programmering B bacterie bedrijfslawaai beglazing belgie berekening bouwconstructie bestaand gebouw beton beweegbare afsluiting bibliografie binnenklimaat binnenschilderwerken binnenschrijnwerk binnenverlichting binnenverontreiniging binnenwaterleiding blusmaterieel bouwbedrijf bouwcomponent bouwmateriaal bouwnijverheid bouwplaats bouwproduct bouwset bouwsysteem bouwwerkzaamheden brandbeveiliging brander brandproef brandreactie brandreactieproef brandveiligheid brandweerstand broeikaseffect buitendeur buitenoppervlak gebouw buitenschilderwerken buitenschrijnwerk C carbonaat carbonatatie ce-markering chemische analyse chemische behandeling chemische concentratie classificatie comfort condensatie contactgeluid contract sleutelklaar controle controleorganisme D detectie deur diagram dienstopdracht digitale simulatie dimensionering diode documentatie doeltreffendheid domotica drinkwater duurzaam bouwen duurzaamheid E ecolabel economische streek eeg eengezinswoning elektro luminescentielamp element bouwconstructie en norm energiebalans energiebesparing energiedrager energieverbruik enquete epb eurocode europa evaluatie experimentele studie F fabriekspoort fabrikant fluorescentielamp frequentie G garagepoort gebouw laag energieverbruik gebouwenpatrimonium gebrek gebruikerseis gegevensbank gegevensbestand gegevenstabel gehalte geldigheid geleide economie gelijkvormigheidsattest geluidsabsorptie geluidsdrukniveau geluidsniveau geluidsverzwakkingsindex geluidsvoortplanting gemeentelijk vlak gemengde constructie gemotoriseerde bediening geschiktheid gevaarlijk materiaal gevalstudie gezondheid giftigheid gloeilamp goedkeuringsattest grafische voorstelling H halogeen handboek handelsuitrusting herstellen en bijwerken herstelling historiek houtconstructie huisaansluiting water hygiene hygienische ventilatie I identificatie individuele bescherming innovatie internationaal niveau internationale samenwerking inventaris invloed invloed omgeving iso norm J jurisdictie K k waarde kantoorgebouw ketel keuze klimaatregeling klimaatregelingsinstallatie kooldioxide koud water kwaliteit kwaliteit leefmilieu kwaliteitscontrole kwaliteitslabel kwaliteitsverzekering L laboratoriumproef lamp lawaaibeperking lawaaihinder led levenscyclus (milieu) levensduur lexicon lichamelijk gehandicapte lichtstroom lood luchtgeluid luchtkwaliteit luchtverontreiniging M maat materiaalrecuperatie materiaaltechnologie mechanische sterkte meetmetode meetstelsel menselijk verlangen metaalconstructie meting in situ metselwerk micro organisme milieubescherming mortel N na beton na brandpreventie na eurocodes na schrijnwerk na verlichting na water en daken nationaal vlak nazicht nbn norm nieuw gebouw nooduitgang norm normalisering O oktrooi onderhoud onderhoud (verzorging) onderzoek ontwikkeling onderzoekswerk ongevallenrisico ontvlambaarheidsproef ontwerp met computer oppervlaktebehandeling oppervlaktegebrek oprit organische verbinding P pagina toegankelijkheid permanente opleiding personen met een beperking pigment plaatselijk vlak plaatsingsmethode politieke actie prefab element prestatie prestatie bouwwerk prestatieeis productiecontrole proef proef op ware grootte proef ter plaatse proefmetode R recycling regenwater regionaal vlak reglementering reglementering bouwsector reglementeringsorganisme rekenmethode rekennorm rekenregel renovatie risicoanalyse ruimtelijke ordening S samenwerking scheikundige samenstelling (product) schrijnwerk smartconnect_pub_akoestische isolatie smartconnect_pub_brand smartconnect_pub_stabiliteit smartconnect_pub_toegankelijkheid spectrometrie spectrum spitstechnologie stabiliteit stabiliteit constructie strategie T technische leidraad technische reglementering technische uitrusting terminologie thermisch comfort thermisch reglement thermische behandeling thermische isolatie toegankelijkheid toelaatbare grens trilling U u-waarde uitvoering werken V vakopleiding veiligheid veiligheidseis veiligheidsmaatregel veiligheidsreglement venster ventilatie ventilatie installatie verantwoordelijkheid verf vergelijkende studie verlichting verlichtingsefficientie verontreinigende afgifte verontreinigende stof verontreinigingspreventie vertinning (bindmiddel) verwarming verwarmingsinstallatie verwarmingsleiding verwerking visueel comfort vloerbedekking voorbeeld voorschrift voorzetwand vrijwaring patrimonium W warm water warmtekrachtkoppeling warmteverlies warmwaterdistributie warmwaterproductie waterleiding waterverontreiniging wegtunnel werking vuur wetgeving wettekst wijziging wijziging bestemming gebouw wiskundige formule wiskundige grootheid woningsector woningverbetering wooneenheid woongebouw Z ziekte zwitserland

WTCB-Dossiers

Nr 2010/02.18 De Energieprestatieregelgeving voor gebouwen : nieuwe ontwikkelingen in Brussel en Wallonië (update mei 2010). (vervangt Nr 2008/4.1)
Nr 2008/04.01 De Energieprestatieregelgeving voor gebouwen : nieuwe ontwikkelingen in Brussel en Wallonië. (vervangen door Nr 2010/2.18)
Nr 2008/02.01 Bouwmaterialen en gezondheid
Nr 2007/04.03 Herstelmortels voor beton in België en Europa: normalisering, certificering en uitvoering
Nr 2007/01.03 Milieurelevante productinformatie : stand van zaken in België en Europa.
Nr 2006/03.04 Toegankelijkheidsbeleid : meer dan wetgeving
Nr 2006/02.01 CE-markering van ramen en deuren voor voetgangers
Nr 2006/01.07 De Energieprestatierichtlijn : de laatste evoluties
Nr 2006/01.06 Meer comfort ... met minder energie !
Nr 2006/01.01 Bestaande gebouwen : een grote uitdaging op het vlak van energieverbruik
Nr 2005/04.07 Akoestische normalisatie in België en Europa
Nr 2005/03.04 Brandveiligheid van tunnels
Nr 2005/03.02 De Energieprestatieregelgeving voor gebouwen : de laatste evoluties
Nr 2005/03.01 De Europese Energieprestatierichtlijn voor gebouwen
Nr 2005/02.03 Resultaten van het PRESCO-netwerk
Nr 2005/01.12 Gewestelijke, nationale en Europese steun voor innovatie
Nr 2005/01.02 Het Europese octrooi en het Gemeeschapsoctrooi
Nr 2004/03.03 De gecombineerde CE-markering voor industriële, commerciële en residentiële poorten
Nr 2004/02.05 Nieuwe Europese richtlijnen voor de bescherming van werknemers

Monografieën

Nr 15 Het einde van de gloeilamp ? Vereisten en impact van de nieuwe Europese verordening voor huishoudelijke verlichting
Nr 08 Leidraad CE-markering. Industriële, commerciële en residentiële poorten
Nr 04 De Eurocodes - Memento 2003

WTCB-Tijdschriften

Nr 2003/04 Bouwpakketten en bouwsystemen : Technische eisen, conformiteits- en kwaliteitsverklaringen (Van Normen & Reglementen)
Nr 2003/02 Europese testmethoden en classificatie van de brandreactie van bouwproducten. Deel 1 : overzicht en stand van zaken. (Van Normen & Reglementen)
Nr 2002/01 Lood in de bouw. (Uit de praktijk)
Nr 2001/02 De Bouwproductenrichtlijn - Deel 3 : invloed van de Europese activiteiten op de Belgische eisen voor bouwwerken. (Van Normen & Reglementen)
Nr 2000/04 De Bouwproductenrichtlijn - Deel 2 : invloed op de nationale regelgeving. (Van Normen & Reglementen)
Nr 2000/03 De Bouwproductenrichtlijn (Van Normen & Reglementen)
Nr 1999/02 Europese normalisatie inzake bouwakoestiek. 2de deel. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1999/01 Europese normalisatie inzake bouwakoestiek. Deel 1: beoordeling van de lucht- en contectgeluidsisolatie. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1997/04 De Bouwproductenrichtlijn van de EG : Een nieuwkomer in de regelgeving inzake leefmilieubescherming. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1996/01 Bouwen in en aan de toekomst. Een visie op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. (Onderzoek)
Nr 1993/04 De kwaliteit van het water aan de kraan. (Onderzoek)
Nr 1993/03 Draagwijdte van de normen in de bouw in België en in Europa. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1992/03 Toepassing van de richtlijn "Bouwprodukten": Basiseis "Mechanische weerstand en stabiliteit van bouwwerken". (Van Normen en Reglementen)
Nr 1992/01 De bouwnijverheid in Europese kontekst. (Van Normen & reglementen)
Nr 1990/04 Het Basisdokument "Energie"
Nr 1988/02 Vergelijking der warmte-isolatiereglementen in de lidstaten van de Europese Gemeenschap

Ook interessant

Bureau voor Normalisatie (NBN) - logo

Normen

We hebben ook norm(en) gevonden die aan uw zoekopdracht voldoen. Dit zijn geen WTCB-publicaties maar documenten uitgebracht door het Bureau voor Normalisatie (NBN). Gebruiksvoorwaarden

Bekijk normen

Bouwproducten (TechCom)

Misschien zoekt u bouwproducten met label eeg?