Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties bouwnijverheid

Selecteer bijkomende labels om onderstaande lijst met publicaties te verfijnen.
A administratief beheer afbraak afvalbeheer afvalstof afzetting algoritme arbeidsveiligheid B bedrijfsbeheer behandeling afval beheer belgie bouwbedrijf bouweconomie bouwmateriaal bouwnijverheid bouwonderneming bouwplaats bouwproduct bouwwerkzaamheden C ce-markering classificatie code comfort communicatietheorie constructieelement controleorganisme creativiteit D dienstopdracht dienstverlenend organisme document documentatie documentatiesysteem domotica dynamische belasting E economisch beleid economische analyse economische conjunctuur eeg eengezinswoning element bouwconstructie en norm energiebehoud eurocode europa evolutie G gegeven gegevensbank gegevensbestand gegevensverwerking gegevenswerving geillustreerde beschrijving geleide economie gelijkvormigheidsattest geschiedenis goedkeuringsattest golfvoortplanting gps H handelsbeurs historiek huisvestingsbeleid I identificatie industrialisering informatica informatiecentrum informatieverspreiding informatieverwerking informatiewetenschap ingenieurswetenschappen innovatie internationaal eenhedenstelsel internationaal niveau internet invloed omgeving iso norm J japan K karakteristiek klassement kwaliteitslabel kwaliteitsverzekering L langse golf luchtkwaliteit M meeteenheid N na eurocodes nationaal vlak nbn norm norm normalisering O oktrooi onderzoek ontwikkeling onderzoekscentrum onderzoekswerk ongevallenrisico ontwerp met computer oppervlaktegolf opsporen gebrek optimalisering opvolging uitvoering P plaatselijk vlak planning prestatie productiecontrole programmatuur project projectbeheer prototype puin R recycling regionaal vlak reglementering risicoanalyse S scheikundige samenstelling schokgolf simulatie smart building sortering spitstechnologie springstof statuut strategie T technische hulp technische reglementering technische steekkaart technische uitrusting technologie terugwinning afval toegepast onderzoek transversale golf trilling U uitvoering werken uitvoeringsontwerp V vak veiligheid veiligheidsmaatregel verwijdering afval voorschrift voorspelling vorderingsplanning W werken met springstoffen werkomstandigheid woonvorm

Technische voorlichtingen

TV 164 Eenheden, grootheden, symbolen. Toepassing op de bouwnijverheid. (vervangt TV 128)

WTCB-Dossiers

Nr 2010/03.19 Ook de bouwsector is innovatief
Nr 2009/02.16 De crisis bestrijden door innovatie, creativiteit en differentiatie
Nr 2009/01.01 Het WTCB viert zijn 50 lentes
Nr 2007/02.01 Risicomanagement in de bouw
Nr 2006/04.01 De aanpak van de Belgische octrooicellen
Nr 2005/03.03 Welke oplossingen zijn er voor de recyclage van bouwafval? Vraag en antwoord

Monografieën

Nr 03.1E Recyhouse : Opportunities for using recycled materials in the construction sector
Nr 03.1 Recyhouse : Toepassingsmogelijkheden voor gerecycleerde materialen in de bouwsector

WTCB-Tijdschriften

Nr 2001/01 Intellectuele en industriële eigendom : het octrooi in de bouwsector (Van Norme & Reglementen)
Nr 1997/03 Gebruik van explosieven in de bouwsector. (Onderzoek)
Nr 1996/01 Bouwen in en aan de toekomst. Een visie op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. (Onderzoek)
Nr 1994/02 Klassifikatie van de gegevens voor de bouwnijverheid : Het technisch rapport ISO N35. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1993/03 Draagwijdte van de normen in de bouw in België en in Europa. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1993/02 De Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw : oorsprong en huidige organisatie. (Van Normen & Reglementen)
Nr 1992/01 De bouwnijverheid in Europese kontekst. (Van Normen & reglementen)
Nr 1987/04 Gerechtelijke verdediging van een aangeslotene: wat is de rol van het W.T.C.B.? (Vraag en antwoord)
Nr 1987/03 Toekomstbeschouwingen: innoveren in de bouwsector. (Editoriaal)
Nr 1986/01 Innovatie in het bouwwezen in verleden en toekomst
Nr 1986/01 Terugblik op vijfentwintig jaren werking van het W.T.C.B
Nr 1986/01 Toespraak van de Heer A. Taymans, Adviseur van de Minister van Ekonomische Zaken, de Heer Ph. Maystadt
Nr 1986/01 Toespraak van de Heer J. Floridoor, opdrachthouder, vertegenwoordiger van de Vice-Eerste Minister en Minister van Wetenschapsbeleid, de Heer G. Verhofstadt
Nr 1986/01 Uiteenzetting door de Heer L. Olivier, Minister van Openbare Werken
Nr 1985/03 Building Research Institute. (Japan 1985. Verslag van een missie van het W.T.C.B.)
Nr 1978/04 De bouwnijverheid in Japan

Bouwproducten (TechCom)

Misschien zoekt u bouwproducten met label bouwnijverheid?