Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

14/08/2018

WTCB Home

Publicaties grondmechanica

Selecteer bijkomende labels om onderstaande lijst met publicaties te verfijnen.
A aanbeveling afkoeling afmeting axiale belasting B beheer belastingsproef belgie bentoniet berekening bouwconstructie berlinerwand bescherming beschoeiing beton beton hoge weerstand betonuitslag bewaking op afstand boring bouwput bouwstaal bouwtechnologie buispaal C cementgehalte composietmateriaal consistentie continue granulometrie controle correlatie corrosie D damplank dekvloer diepwand digitale simulatie dimensionering draagvermogen drukspanning druksterkte duurzaam bouwen duurzaamheid dynamische proef E eis en norm energiedrager energieverbruik epb eurocode europa evolutie experimentele studie F funderingsconstructie funderingspaal funderingswerken G gebouw gebrek gecombineerde vloer geothermie geothermische energie gevalstudie gewapend beton grond grondkarakteristiek grondmechanica grondonderzoek grondverdringing H heipaal hernieuwbare energie houten vloer hydraulica I in situ uitvoering ingegraven constructie innovatie installatie K keermuur koelbelasting koelinstallatie kolom kwaliteit kwaliteitsbeheer kwaliteitscontrole L leidraad goede uitvoering M materiaal meting op afstand milieu N na beton na eurocodes nbn norm nederland norm normalisering O ondergrondse constructie ondersteuning onderzoek ontwikkeling onderzoekswerk ontwerp ontwikkeling optimalisering P paalfundering paalkop paneel penetratieproef product proef project R randvoorwaarde recycling rekenmethode rekenmethode bouwconstructie rekenregel ruwbouw S samendrukking schroefpaal sociaal economische invloed spitstechnologie spouwmuur staal stabiliteit stabiliteit constructie statische belasting statische proef stortpaal T thermische eigenschap thermische energie thermische isolatie toepassing toeslagstof tolerantie trek trekpaal type U u vorm uiterste grenstoestand uitgraving uitvoering werken V veiligheidscoefficient verplaatsing verwarming verwerking vezelversterkt beton vloer voorgespannen beton voorlopige constructie voorschrift W wand warmtepomp warmteproductie warmtewisselaar waterdichtheid werking wetgeving wrijving wrijvingsweerstand

Technische voorlichtingen

TV 259 Ondiepe geothermie. Ontwerp en uitvoering van bodemenergiesystemen met U-vormige bodemwarmtewisselaars

WTCB-Dossiers

Nr 2017/04.02 Thermische geostructuren
Nr 2017/02.17 Zijn weg vinden in het kluwen van geotechnische normen en richtlijnen
Nr 2016/04.03 Innovatieve corrosiebescherming en -monitoring bij ondergronds bouwen
Nr 2016/02.03 Digitale screeningstool voor ondiepe geothermie
Nr 2015/04.04 Casestudy geotechniek: monitoring van de Oosterweelproefput
Nr 2015/04.02 Specificatie van een beton voor diepwanden
Nr 2015/02.04 Toepassing van de Eurocode 7 in België : een update
Nr 2013/03.02 Verwarmen en koelen met geothermie : hoe werkt dit precies ?
Nr 2012/04.05 Uitvoeringsfiches voor paalfunderingen
Nr 2012/03.02 Geotechnische proeven en controles op palen
Nr 2011/03.04 Smart-Geotherm
Nr 2009/01.05 Ruwbouw : een thema met veel gezichten
Nr 2007/03.08 Ontwerp van axiaal belaste funderingspalen volgens Eurocode 7
Nr 2005/02.08 Stabiliteit van tijdelijke bouwputten
Nr 2005/01.03 Geotechniek en funderingsprocédés

Infofiches

Nr 56.06 "Soil mix" -wanden. Type 2 : wanden opgebouwd uit panelen
Nr 56.05 "Soil mix" -wanden. Type 1 : wanden opgebouwd uit kolommen
Nr 56.04 Palenwanden. Type 2 : Naast elkaar geplaatste palen die elkaar raken.
Nr 56.03 Palenwanden. Type 1 : in elkaar geplaatste palen (secanspalenwand)
Nr 56.02 Berlijnse wanden. Type 2 : beschottingen aanbrengen voor de uitgraving
Nr 56.01 Berlijnse wanden. Type 1 : beschottingen aanbrengen tijdens de uitgraving

WTCB-rapport

Nr 19 Richtlijnen voor de toepassing van de Eurocode 7 in België volgens de NBN EN 1997-1 ANB Deel 1: het grondmechanische ontwerp in uiterste grenstoestand (UGT) van axiaal belaste funderingspalen op basis van statische sonderingen (CPT's) (herziening van Rapport nr. 12)
Nr 12 Richtlijnen voor de toepassing van de Eurocode 7 in België. Deel 1: Het grondmechanische ontwerp in de uiterste grenstoestand van axiaal op druk belaste funderingspalen (vervangen door WTCB-Rapport nr 19)

Monografieën

Nr 24 Code van goede praktijk. Ontwerp, uitvoering en beheer van koude-warmteopslagsystemen in de ondiepe ondergrond in Vlaanderen
Nr 22 Handboek soilmix-wanden. Ontwerp en uitvoering (incl. erratum 2018)

Ook interessant

Bureau voor Normalisatie (NBN) - logo

Normen

We hebben ook norm(en) gevonden die aan uw zoekopdracht voldoen. Dit zijn geen WTCB-publicaties maar documenten uitgebracht door het Bureau voor Normalisatie (NBN). Gebruiksvoorwaarden

Bekijk normen
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht
  3. grondmechanica