Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/07/2018

WTCB Home

Publicaties funderingsconstructie

Selecteer bijkomende labels om onderstaande lijst met publicaties te verfijnen.
A afmeting akoestiek akoestische isolatie antislipvloer asbelasting B balkon barst bedrijfsvloer belgie beschoeiing bestek beton betoncuring bewaking op afstand bodemverontreiniging bouwput bouwskelet bouwtechnologie bouwvoeg brandveiligheid buigen C cement chemische weerstand classificatie consolidatie D damplank damwand dichtheid diepwand dimensionale tolerantie dimensionele controle dimensionele tolerantie dimensionering doorlopende meting draagelement draagvermogen druksterkte duurzaamheid E eengezinswoning eigenschap materiaal elektrische weerstand en norm eurocode eye precision F fabrieksbeton funderingsconstructie funderingspaal funderingswerken funderingszool G garage werkplaats gebouw gekleurd beton geomembraan geotextiel geothermie geothermische energie gevaarlijk materiaal grasplaat grondmechanica grondverdringing H handboek handvormgevelsteen hangvloer hechting hellend dak hellingshoek hernieuwbare energie horizontaal verkeer hout houtconstructie I ingegraven constructie innovatie K kasseibestrating kasseisteen keuze krimpvoeg kunsthars kwaliteitsbeheer kwaliteitscontrole L lessenaarsdak loggia luchtdichtheid M maatafwijking materiaal meetmetode meetstaat meetstelsel methodologie meting in situ meting op afstand metselvoegwerk metselwerk metselwerk van baksteen N na eurocodes natuursteen nbn norm nf norm niveau norm normalisering O onderhoud onderhoud (verzorging) ondersteuning ondervangingsconstructie ondervangingswerk onderzoek ontwikkeling onderzoekscentrum onderzoekswerk ondoorlatendheid ontwerp oplevering werken opleveringsproef oppervlaktetoestand opstellen meetstaat opstoppen P paalfundering parementbeton perkolatie permeabiliteit plaat plaatsingsmethode plaatsingstolerantie plat dak (2) poreus beton prestatieeis R regenwaterafvoer reiniging rekenmethode rekenregel ruwbouw S scherm scheurvorming schokweerstand schrijnwerk schroefpaal service-station sierbeton skeletbouw slijtweerstand smartconnect_pub_stabiliteit smartconnect_pub_waterdichtheid spitstechnologie spouwmuur staal stabiliteit stabiliteit constructie sterkteklasse stortnaad T technische steekkaart tegel tegelvloer thermische isolatie thermische uitzetting toegankelijkheid toelaatbare afwijking toepassing tolerantie U uitvoering werken uitzicht V verbindingsvoeg verdichten beton verontreinigingspreventie verontreinigingswerende laag verplaatsing vervorming vervormingsspanning verwerking verwerkingsvoorwaarde vlakheid vlek verwering vloeistof vloeistofdicht beton vloerbedekking voorschrift vuil W wapening waterdichte plaat waterdichtheid Z zadeldak zichtbeton zuiverheidsbeton

Technische voorlichtingen

TV 264 Referentiedetails voor spouwmuren
TV 204 Cementgebonden bedrijfsvloeren (vervangt TV 122)
TV 147 Funderingen van huizen. Praktische leidraad voor de opvatting en uitvoering van funderingen van kleine en middelgrote konstrukties

WTCB-Dossiers

Nr 2017/04.02 Thermische geostructuren
Nr 2015/02.25 Toleranties in de bouw: Ruwbouw - Het functionele aspect moet primeren (vervangt Katern 2010/01.05)
Nr 2014/04.03 Ondermetselen of onderschoeien van bestaande funderingen
Nr 2012/04.05 Uitvoeringsfiches voor paalfunderingen
Nr 2010/01.05 Toleranties in de bouw : Ruwbouw - Het functionele aspect moet primeren (vervangen door Katern 2015/02.25)
Nr 2009/04.04 Het WTCB-onderzoek inzake beschoeiingen
Nr 2005/01.03 Geotechniek en funderingsprocédés
Nr 2004/04.11 Vloeistofdichte betonvloeren : ontwerp en uitvoering

Infofiches

Nr 72.01 Ondermetselen van bestaande funderingen
Nr 70.02 Uitvoering van diepwanden
Nr 70.01 Uitvoering van stalen damwanden

Meetstaat van gebouwen

Nr 2.04 Diepfunderingen

WTCB-Tijdschriften

Nr 1994/04 Verhardingen van betonstraatstenen rond gebouwen. (Uit de praktijk)

Ook interessant

Bureau voor Normalisatie (NBN) - logo

Normen

We hebben ook norm(en) gevonden die aan uw zoekopdracht voldoen. Dit zijn geen WTCB-publicaties maar documenten uitgebracht door het Bureau voor Normalisatie (NBN). Gebruiksvoorwaarden

Bekijk normen
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht
  3. funderingsconstructie