Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties besparing hulpbron

Selecteer bijkomende labels om onderstaande lijst met publicaties te verfijnen.
A aankoop aannemer afbraak afvalbeheer afvalwaterzuivering afvoer afvalwater (gebruikt) afzetting akoestisch komfort autonome sanering B bedrijfsbeheer belgie besparing hulpbron binnenwaterleiding bioklimatologisch gebouw bouwonderneming bouwplaats bouwplaatsorganisatie bouwtechnologie bouwwerkzaamheden broeikaseffect C controlelijst corrosie D debiet debietregelaar dimensionele coordinatie drinkwater drukreductor duurzaam bouwen duurzaamheid E ecologisch huis economische streek elektronika en norm energetische hulpbron energiebesparing energiedrager energieverbruik enquete evolutie experimentele studie extractiewerken F financiele hulp fotovoltaisch toestel G gasinstallatie gasleiding gebouw gebouw laag energieverbruik gebruikerseis geologische laag geschiedenis globale kosten grind groeve grondstof grondwater H handboek historiek huishoudelijk afvalwater huishoudelijk water I innovatie inschrijving (verbintenis) invloed omgeving iso norm K kalksteen kraanwerk kunstgranulaat kwaliteitsbeheer kwaliteitscontrole kwaliteitsverzekering L lek lood luchtkwaliteit M markttoestand milieubescherming modulaire bouw N na water en daken nachtelijke ventilatie nadeel natuurlijke rijkdom natuursteen nbn norm O onderhoud onderhoud (verzorging) onderneming betonwerk onderzoek ontwikkeling onderzoekswerk opleveringsproef oppervlaktewater overeenkomst overisolatie P personeelsbeheer planning porfier prefabricatie prestatie programmatuur R recuperatie recycling reducerende stof regenwater reiniging reukafsluiter riolering S saneringsnet sanitair reglement sanitair toestel sanitaire installatie sanitaire leiding sanitaire ventilatie sintel sortering spitstechnologie spoelinrichting steenslag strategie T tapkraan technische leidraad terminologie terugwinning afval thermisch comfort thermische isolatie toeslagstof U uitvoering werken urinoir V vast afval verantwoordelijkheid verontreinigende afgifte verontreinigingspreventie visueel comfort voordeel voorspelling W warmtepomp warmwaterdistributie warmwaterproductie waterreservoir waterverbruik watervoorraad watervoorziening watervoorzieningsnet werking Z zandsteen zonneboiler

WTCB-Dossiers

Nr 2010/04.15 Hoe duurzaam zijn waterloze urinoirs?
Nr 2009/01.12 Sanitaire installaties : van Knossos tot de ruimtevaart
Nr 2007/01.10 Duurzaam omgaan met water
Nr 2006/02.02 Duurzaam grindgebruik in Vlaanderen
Nr 2006/01.04 Duurzaam energiegebruik in onze bebouwde omgeving

Monografieën

Nr 01 Handleiding voor het invoeren van een Kwaliteitsmanagementsysteem in de bouwonderneming op basis van de NBN EN ISO 9001 (versie 2000 - enkel beschikbaar op papier)

WTCB-Tijdschriften

Nr 2000/02 Gulden regels om duurzaam te bouwen. (Uit de praktijk)
Nr 1998/02 Het rationeel gebruik van drinkwater: concrete acties voor duurzaam bouwen. (Uit de praktijk)