Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/08/2018

WTCB Home

Publicaties houtconstructie

Selecteer bijkomende labels om onderstaande lijst met publicaties te verfijnen.
A aanbeveling aardbeving aardschokbestendige constructie afdichting afmeting akoestiek akoestisch komfort akoestische isolatie akoestische prestatie aluminium appartement arbeidsplaats asbest B badding balk bedrijfsvloer bekleding belgie bepaling berekening bouwconstructie bescherming (behandeling) bestandheid tegen insecten beton bevestigingsmiddel binnengeluid binnenklimaat binnenschrijnwerk binnenverdeling bouwproduct bouwskelet bouwsysteem brand brandveiligheid brandweerstand buigmoment buigsterkte buitengeluid buitenschrijnwerk C ce-markering clt - cross laminated timber condensatie constructieelement contactgeluid controle D dak dakbedekking dakgebint dakgoot dakspant dampscherm dekvloer dichtheidsproef dichtingsscherm dichtingsvoeg diepwand dimensionale tolerantie dimensionele controle dimensionele tolerantie dimensionering draagelement draagmuur dubbele wand duurzaam bouwen duurzaamheid E ecologie eeg eengezinswoning eis elasticiteitsmodulus en norm energiebesparing energiedrager epb eurocode experimentele studie F fabrieksbeton funderingsconstructie fungi G gecombineerde vloer gegevenstabel gelijkvormigheidsattest geluid geluidsabsorptie geluidsabsorptiemateriaal geluidsdrukniveau geluidsniveau geluidsverzwakkingsindex geluidsvoortplanting gemene muur gemengde constructie gemodificeerd hout gevalstudie gevel gezondheid gipsplaat glas gording groef H handvormgevelsteen hellend dak hoog bouwwerk hoogte (geometrische parameter) horizontaal schuifraam horizontale belasting hout houtconstructie houten balkvloer houten vloer hygiene I innovatie invloed omgeving J jurisdictie K k waarde keper knik knoop structuur kolom kolom balkconstructie koudebrug L laboratoriumproef lage frequentie lambrizering leidraad goede uitvoering lek lessenaarsdak levenscyclus (milieu) lexicon lichte constructie lichte dakspant luchtdichtheid luchtgeluid M maat maatafwijking materiaaltechnologie mechanische eigenschap mechanische sterkte medium density board meetapparaat meeteenheid meetmetode meetstelsel metaalconstructie meting in situ metselvoegwerk metselwerk metselwerk van baksteen meubel milieu milieubescherming minerale wol model mozaiek multiplex muur N na akoestiek na brandpreventie na eurocodes na schrijnwerk na verlichting natuurlijke rijkdom natuursteen nazicht nbn norm nf norm niveau norm normalisering O onderdakwerk onderzoek ontwikkeling onderzoekswerk ongunstig weer ontwerp ontwerp structuur ontwerpcriterium ontwikkeling ontwikkeling brand oppervlaktetoestand organisatieschema oriented strand board P paal (staak) paneel paraseismische berekening paraseismische constructie parementbeton permeabiliteit plaatsingsmethode plaatsingstolerantie plat dak (2) prefab constructie prefab element prefabricatie prestatie prestatieeis preventie product proef proef ter plaatse proefmetode programmatuur puntgevel R rechthoekige vorm reglementering reglementering bouwsector reglementeringsorganisme rekenmethode rekenregel rookuitlaat ruwbouw S scheidingswand scheurvorming schimmel schrijnwerk seismisch gevaar sierbeton skeletbouw smartconnect_pub_akoestische isolatie smartconnect_pub_brand smartconnect_pub_luchtdichtheid smartconnect_pub_stabiliteit smartconnect_pub_thermische isolatie spaanplaat spantbeen spitstechnologie stabiliseren stabiliteit stabiliteit bij brand stijfheid T terras thermisch comfort thermische belasting (verwarming) thermische isolatie toelaatbare afwijking tolerantie treksterkte trilling trillingsvrije isolatie tussenmuur U u-waarde uitzicht V vals plafond veiligheid venster verbindingsstuk verbindingsvoeg verblinding verbreiding vergaring vergelijkende studie vervorming verwerking verwerkingsvoorwaarde vezelcement vezelplaat vlakheid vlakke vakconstructie vloer vochtigheid vochtopstijging vochtwering voordeel voorschrift W wand warmte-isolatiemateriaal warmteweerstand waterdamp weerbestendigheid werking aardbeving werking vocht werking vuur werking wind werkruimte wetgeving wind windverband Z zadeldak zelfklevende folie zelfreiniging zijbelasting zomer zonnecollector zwevende vloer

WTCB-Dossiers

Nr 2017/04.06 Verbinding tussen een bakstenen gevel en een houten skelet
Nr 2016/03.02 Dimensionering van gebouwen rekening houdend met seismische belastingen in België
Nr 2016/02.15 Nieuwe houtbouwmethoden: eerste akoestische resultaten in situ
Nr 2013/01.09 Milieu-impact van houtskeletbouw
Nr 2013/01.08 Plaatsingswijzen en toegankelijkheidseisen voor schrijnwerk
Nr 2013/01.07 Dimensionering en verbindingen
Nr 2013/01.06 Brandveiligheid bij houtbouw
Nr 2013/01.05 Akoestische isolatie in houtskeletbouw
Nr 2013/01.04 Vochtbeheersing bij houtbouw
Nr 2013/01.03 Energieprestaties van houtconstructies
Nr 2013/01.02 CE-markering van houten bouwelementen
Nr 2013/01.01 Een veelbelovend en hoogperformant systeem
Nr 2011/03.02 Houtskeletbouw. Deel 1 : windverband van dragende muren
Nr 2010/01.05 Toleranties in de bouw : Ruwbouw - Het functionele aspect moet primeren (vervangen door Katern 2015/02.25)
Nr 2009/03.08 Plaatmaterialen en hun toepassingen (vervangen door de WTCB-Dossiers 2015/2.20)
Nr 2008/04.20 Het respecteren van de nieuwe akoestische-comfortcriteria in houtconstructies
Nr 2007/03.09 Luchtdicht bouwen: uitvoeringstechnieken voor lichte constructies
Nr 2006/02.06 Houtskeletbouw : een systeem in volle ontwikkeling
Nr 2005/01.06 Lichte constructies in hout en hellende daken
Nr 2004/01.06 Akoestische isolatie in houtskeletwoningen

Infofiches

Nr 02 Definities en principes uit de bouwakoestiek

Monografieën

Nr 25 Normen en reglementen als hefboom voor innovatie: enkele WTCB-casestudy's
Nr 04 De Eurocodes - Memento 2003

WTCB-Tijdschriften

Nr 2002/04 Dimensioneren van houtconstructies. Deel 3 : opname van de door het daktimmerwerk uitgeoefende spatkrachten (Uit de praktijk)
Nr 2001/04 De brandweerstand van constructies en de Eurocodes. Deel 2 : berekening van het brandgedrag van houtconstructies. (Van Normen & Reglementen)

Ook interessant

Bureau voor Normalisatie (NBN) - logo

Normen

We hebben ook norm(en) gevonden die aan uw zoekopdracht voldoen. Dit zijn geen WTCB-publicaties maar documenten uitgebracht door het Bureau voor Normalisatie (NBN). Gebruiksvoorwaarden

Bekijk normen
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht
  3. houtconstructie