Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties houtconstructie

Selecteer bijkomende labels om onderstaande lijst met publicaties te verfijnen.
A aanbeveling aardbeving aardschokbestendige constructie afdichting afmeting akoestiek akoestisch komfort akoestische isolatie akoestische prestatie aluminium appartement B badding balk bedrijfsvloer bekleding belgie bepaling berekening bouwconstructie bescherming (behandeling) bestandheid tegen insecten beton bevestigingsmiddel binnengeluid binnenklimaat binnenschrijnwerk binnenverdeling bouwproduct bouwskelet bouwsysteem brand brandveiligheid brandweerstand buigmoment buigsterkte buitengeluid buitenschrijnwerk C ce-markering clt - cross laminated timber condensatie constructieelement contactgeluid controle D dak dakbedekking dakgebint dakspant dampscherm dekvloer dichtheidsproef dichtingsscherm dichtingsvoeg dimensionale tolerantie dimensionele controle dimensionele tolerantie dimensionering draagelement draagmuur dubbele wand duurzaam bouwen duurzaamheid E ecologie eeg eengezinswoning eis elasticiteitsmodulus en norm energiebesparing energiedrager epb eurocode experimentele studie F fabrieksbeton funderingsconstructie fungi G gecombineerde vloer gegevenstabel gelijkvormigheidsattest geluid geluidsabsorptie geluidsabsorptiemateriaal geluidsdrukniveau geluidsniveau geluidsverzwakkingsindex geluidsvoortplanting gemene muur gemengde constructie gemodificeerd hout gevalstudie gevel gezondheid gipsplaat gording groef H handvormgevelsteen hellend dak hoog bouwwerk hoogte (geometrische parameter) horizontale belasting hout houtconstructie houten balkvloer houten vloer hygiene I innovatie invloed omgeving J jurisdictie K k waarde keper knik knoop structuur kolom kolom balkconstructie koudebrug L laboratoriumproef lage frequentie lambrizering leidraad goede uitvoering lek lessenaarsdak levenscyclus (milieu) lexicon lichte constructie lichte dakspant luchtdichtheid luchtgeluid M maat maatafwijking materiaaltechnologie mechanische eigenschap mechanische sterkte medium density board meetapparaat meeteenheid meetmetode meetstelsel metaalconstructie meting in situ metselvoegwerk metselwerk metselwerk van baksteen meubel milieu milieubescherming minerale wol model multiplex muur N na brandpreventie na eurocodes na schrijnwerk natuurlijke rijkdom nazicht nbn norm nf norm niveau normalisering O onderdakwerk onderzoek ontwikkeling onderzoekswerk ongunstig weer ontwerp ontwerp structuur ontwerpcriterium ontwikkeling ontwikkeling brand oppervlaktetoestand organisatieschema oriented strand board P paal (staak) paneel paraseismische berekening paraseismische constructie parementbeton permeabiliteit plaatsingsmethode plaatsingstolerantie prefab constructie prefab element prefabricatie prestatie prestatieeis preventie product proef proef ter plaatse proefmetode puntgevel R rechthoekige vorm reglementering reglementering bouwsector reglementeringsorganisme rekenmethode rekenregel ruwbouw S scheidingswand scheurvorming schimmel schrijnwerk seismisch gevaar sierbeton skeletbouw smartconnect_pub_akoestische isolatie smartconnect_pub_brand smartconnect_pub_luchtdichtheid smartconnect_pub_stabiliteit smartconnect_pub_thermische isolatie spaanplaat spantbeen spitstechnologie stabiliseren stabiliteit stabiliteit bij brand stijfheid T thermisch comfort thermische isolatie toelaatbare afwijking tolerantie treksterkte trillingsvrije isolatie tussenmuur U u-waarde uitzicht V vals plafond veiligheid verbindingsstuk verbindingsvoeg verbreiding vergaring vergelijkende studie vervorming verwerking verwerkingsvoorwaarde vezelcement vezelplaat vlakheid vlakke vakconstructie vloer vochtigheid vochtopstijging vochtwering voordeel voorschrift W wand warmte-isolatiemateriaal warmteweerstand waterdamp weerbestendigheid werking aardbeving werking vocht werking vuur werking wind wetgeving wind windverband Z zadeldak zelfklevende folie zelfreiniging zijbelasting zomer zonnecollector zwevende vloer

WTCB-Dossiers

Nr 2017/04.06 Verbinding tussen een bakstenen gevel en een houten skelet 2017
Nr 2016/03.02 Dimensionering van gebouwen rekening houdend met seismische belastingen in België 2016
Nr 2016/02.15 Nieuwe houtbouwmethoden: eerste akoestische resultaten in situ 2016
Nr 2013/01.09 Milieu-impact van houtskeletbouw 2013
Nr 2013/01.08 Plaatsingswijzen en toegankelijkheidseisen voor schrijnwerk 2013
Nr 2013/01.07 Dimensionering en verbindingen 2013
Nr 2013/01.06 Brandveiligheid bij houtbouw 2013
Nr 2013/01.05 Akoestische isolatie in houtskeletbouw 2013
Nr 2013/01.04 Vochtbeheersing bij houtbouw 2013
Nr 2013/01.03 Energieprestaties van houtconstructies 2013
Nr 2013/01.02 CE-markering van houten bouwelementen 2013
Nr 2013/01.01 Een veelbelovend en hoogperformant systeem 2013
Nr 2011/03.02 Houtskeletbouw. Deel 1 : windverband van dragende muren 2011
Nr 2010/01.05 Toleranties in de bouw : Ruwbouw - Het functionele aspect moet primeren (vervangen door Katern 2015/02.25) 2010
Nr 2009/03.08 Plaatmaterialen en hun toepassingen (vervangen door de WTCB-Dossiers 2015/2.20) 2009
Nr 2008/04.20 Het respecteren van de nieuwe akoestische-comfortcriteria in houtconstructies 2008
Nr 2007/03.09 Luchtdicht bouwen: uitvoeringstechnieken voor lichte constructies 2007
Nr 2006/02.06 Houtskeletbouw : een systeem in volle ontwikkeling 2006
Nr 2005/01.06 Lichte constructies in hout en hellende daken 2005
Nr 2004/01.06 Akoestische isolatie in houtskeletwoningen 2004

Infofiches

Nr 02 Definities en principes uit de bouwakoestiek 2004

Monografieën

Nr 04 De Eurocodes - Memento 2003 2003

WTCB-Tijdschriften

Nr 2002/04 Dimensioneren van houtconstructies. Deel 3 : opname van de door het daktimmerwerk uitgeoefende spatkrachten (Uit de praktijk) 2002
Nr 2001/04 De brandweerstand van constructies en de Eurocodes. Deel 2 : berekening van het brandgedrag van houtconstructies. (Van Normen & Reglementen) 2001

Ook interessant

Bureau voor Normalisatie (NBN) - logo

Normen

We hebben ook norm(en) gevonden die aan uw zoekopdracht voldoen. Dit zijn geen WTCB-publicaties maar documenten uitgebracht door het Bureau voor Normalisatie (NBN). Gebruiksvoorwaarden

Bekijk normen