Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/08/2018

WTCB Home

Publicaties ontwerp

Selecteer bijkomende labels om onderstaande lijst met publicaties te verfijnen.
A aanbeveling aannemer actieve bekisting afdichtingsmateriaal afdichtingssysteem afkoeling afmeting afrukking afschuiving afsluitkraan afstelling aftapkraan afvoer afvalwater (gebruikt) afwerking (resultaat) afzuigmond akoestiek akoestisch isolatiemateriaal akoestisch komfort akoestische isolatie akoestische prestatie analyse antivriesmiddel appartement arbeid arbeidsveiligheid B barst bedekking bedrijfsgebouw beglazing beheer bekisting bekleding belatting belgie bepaling beplanting berekening bouwconstructie beroepsreglementering bescherming beschermingsinrichting bestaand gebouw bestandheid tegen wortels bestek beton betoncuring betonkernactivering betonneren bevestigingsmiddel bevestigingsprocede bezonning binnendeur binnenklimaat binnenmuur binnenschrijnwerk bodemverontreiniging boring bouwhout bouwmateriaal bouwmaterieel bouwpatologie bouwplaatsveiligheid bouwproduct bouwwerken brand brandbeveiliging brandbeveiliging (apparatuur) brandblussprinkler branddetectie brandgevaar brandreactie brandveiligheid brandweerman brandweerstand brandwerende afscheiding brandwerende scheidingswand breuk brij buigen buiging buis buisleiding buitenisolatie buitenoppervlak gebouw C calorisch vermogen ce-markering cellenglas centralisatie ceramiek chemische eigenschap chemische werking circulatiepomp classificatie clt - cross laminated timber code collector comfort communicatie condensatie condensatieketel constructie staal beton constructieelement contactgeluid controle controle werken controlelijst convector coordinatie werken corrosie D dak dakbebording dakbedekking dakbeplanting dakgebint dakgoot dakkilgoot daklei dakpan dakrand daktuin dakwaterafvoer dampdiffusieweerstand dampscherm debiet decentralisatie deksteen dekvloer demonteerbare constructie detailtekening deur deurdrempel diameter dichtheid dichtheidsproef dichtingsscherm dichtingsvoeg dienstopdracht dikte dimensionale tolerantie dimensionele tolerantie dimensionering distributienet dooi dooizout doordringing douchecel draagelement draagmuur draineerlaag drainering droge montage druk dubbele wand duur duurzaam bouwen duurzaamheid dwarskracht dynamische belasting E economische streek eengezinswoning eigenschap eis elasticiteit elektriciteit elektrische installatie en norm energiebehoefte verwarming energiebesparing energiedrager energieverbruik epb erosie esthetica etics eurocode evacuatie personen evaluatie evolutie expansievat exploitatie eye precision F fabricatie filter filtreren fontein frequentie funderingsconstructie funderingspaal fungi fungicide G garage werkplaats gas gasinstallatie gebouw gebruik gebruik buiten gebruiksvoorwaarde gecombineerde vloer geexpandeerde kurk gegevenstabel gehard glas geillustreerde beschrijving geindustrialiseerd bouwsysteem gelast draadnet geluid geluidsabsorptiemateriaal geluidsdemper geluidsniveau geluidsverzwakkingsindex gemene muur gemengde constructie geomembraan geotextiel geothermie geothermische energie gevaarlijk materiaal gevalstudie gevel gewapend beton gewicht gezondheid gietvoeg gips gipsplaat glas glasproduct glijbekisting golftransmissie goot gordijngevel gording grafische voorstelling grind groendak grond gronddruk (spanning) grondmechanica grondverdringing H hanggoot hechting hellend dak helling (vlak) hellingshoek hernieuwbare energie herstelling historiek hoekgoot hoekkeper dak hoge temperatuur holle ruimte hout houtconstructie houten vloer hydraulica hydrofoorgroep hygiene hygienische ventilatie hygrothermie hygrothermische prestatie I innovatie installatie instelling (regeling) instorting integratie isolatieproduct isolerende pleister K kantoorgebouw karakteristiek keerklep keermuur kelder ketel keuze kit klimaat klimaatfactor klimaatomstandigheid koelbelasting koelinstallatie koker komposietbalk koper kosten kostenanalyse koud water krimp krimpvoeg kromtestraal kruip kunsthars kwaliteit kwaliteit leven L laden lossen lage temperatuur lamp lat lawaaibeperking lawaaihinder lediging leidraad goede uitvoering lek lessenaarsdak levenscyclus (milieu) lexicon lijm lucht luchtdichtheid luchtgeluid luchtkanaal luchtkwaliteit luchtstroming luchtverontreiniging M maatafwijking materiaal materiaalrecuperatie mechanische bevestiging mechanische eigenschap mechanische sterkte mechanische ventilatie metaalplaat meting in situ metselwerk van baksteen milieu minerale wol montage mortel muur muurbekleding muurbetegeling muurverwarming N na afwerking na afwerking_andere na afwerking_bekledingen na afwerking_etics na akoestiek na beton na brandpreventie na energie_ventilatie na energie_verwarming na eurocodes na water en daken nadeel natuurlijke rijkdom natuurlijke ventilatie natuursteen nbn norm nederland nieuw gebouw nokstuk noodvoorziening norm normalisering O offerte omgevingstemperatuur onderbouw onderdakwerk ondergrond bepleistering onderhoud onderhoud (verzorging) ondersteuning onderzoekscentrum onderzoekswerk ondoorlatendheid ongewapend beton ontluchtingskraan ontluchtingsventiel ontwerp ontwerpcriterium ontwikkeling brand oorzaak oplevering werken opleveringsproef opslag opslagreservoir opsporen lek opstand (van de afdichting) opstoppen optimalisering opvangkolk organisatie organisatieschema orientatie overdrukmachine overloop P paalfundering paneel panlat parkeerruimte pathologie perkolatie permeabiliteit pijl plaaster plaat plaatmateriaal plaatsingsmethode plafondverwarming planning plant plat dak plat dak (2) pleister plooiplaat polystyreen pomp poreus beton poreus materiaal prefab constructie prestatie prestatieeis product proef profiel programmatuur project prototype pse (geexpandeerd polystyreen) R radiator randvoorwaarde recycling regelaar regeling regelkraan regenwater regenwaterafvoer regionaal vlak reglementering reiniging rekenmethode rekennorm rekenregel rendement renovatie renovatie(2) residentieel gebouw rijlaag riolering risicoanalyse rookdetector rookkanaal ruwbouw S samenstelling samenwerking sandwichpaneel sanitaire installatie sanitaire leiding scheidingswand scherm scheurvorming schimmel schoorsteen schrijnwerk service-station skeletbouw slab slagregen slagsterkte smart building smartconnect_pub_akoestische isolatie smartconnect_pub_brand smartconnect_pub_luchtdichtheid smartconnect_pub_stabiliteit smartconnect_pub_thermische isolatie smartconnect_pub_waterdichtheid sneeuw sneeuwbelasting sneeuwophoping snijden soepel materiaal sokkel spanning spouw spouwmuur stabiliteit statische belasting steunpunt stookplaats stoom stoomverwarming stortbad stortbadruimte stortpaal straling stralingsplafond stralingsverwarming structuur stut sulfaat T technische leidraad technische reglementering technische steekkaart technische uitrusting teelaarde tegel tegelvloer temperatuur temperatuurregeling ter plaatse gestort beton terminologie terugwinning afval thermisch comfort thermisch reglement thermische eigenschap thermische energie thermische isolatie toegankelijk plat dak toelaatbare afwijking toepassing toeslagstof tolerantie toonkast topografie trilling type U u vorm u-waarde uitbloeiing uiterste grenstoestand uitvoerbaarheidsstudie uitvoering werken uitvoeringsontwerp V vals plafond variatie veiligheid veiligheidsklep vensterbank vensterraam ventiel ventilatie ventilatie installatie ventilatiekoker ventilatierooster ventilator verankering verankeringsorgaan verantwoordelijkheid verbindingsplaat verbindingsstuk verbindingsvoeg verbreiding verdieping (gebouw) vergaring verkeer verlijmen verluchting verluchtingsmond vermogen verontreinigende afgifte verontreinigingspreventie verontreinigingswerende laag veroudering verstijvingscomponent vertaling vertinning (bindmiddel) verval (schade) vervorming verwarming verwarmingsinstallatie verwarmingskabel verwarmingsradiator verwarmingsvermogen verwerking vezelplaat vlakheid vlamvoortplanting vloeistof vloeistofdicht beton vloerbedekking vloerbetegeling vloerplaat vloerverwarming vochtigheid voegwerk volume volumemassa voorbeeld voordeel voorgespannen beton voorlopige oplevering voorschrift voorwaarde vorderingsplanning vorst vorst dooi vorstbestendigheid vuilafzetting W waarborg wand wapening wapeningsprocede warm water warmte warmte-isolatiemateriaal warmteoverbrengende vloeistof warmtepomp warmterecuperatie warmtetransmissie warmteverlies warmteweerstand warmtewisselaar warmwaterproductie warmwaterverwarming water water cementfactor waterdichte plaat waterdichtheid waterdistributie waterdruk waterspuwer waterverbruik waterverzachtend agens waterzuiveringsstation wc pot weerbestendigheid wegenschade werking werking vocht werking vuur werking wind werkorganisatie wetgeving wettekst windbelasting wooneenheid Z zadeldak zelfdragend dakprofiel zelfdragend element zelfregeling zelfvernieuwbouw zoldervenster zonneboiler zonnecollector zonneenergie zuiverheidsbeton zwevende vloer

Technische voorlichtingen

TV 265 Installaties voor de afvoer van afvalwater in gebouwen (herziening van TV 200)
TV 261 Bijzondere bouwwerken uit glas. Deel 2: niet-structurele toepassingen (uitstalramen, deuren en gehelen uit gehard glas)
TV 259 Ondiepe geothermie. Ontwerp en uitvoering van bodemenergiesystemen met U-vormige bodemwarmtewisselaars
TV 258 Praktische gids voor de basisventilatiesystemen voor woongebouwen (vervangt de TV's 192 en 203)
TV 256 Ontwerp en uitvoering van industriegebouwen in overeenstemming met de brandveiligheidseisen
TV 255 Luchtdichtheid van gebouwen
TV 253 Parkeerdaken. Deel 1 : belastingen, ontwerpprincipes en samenstelling
TV 251 Thermische isolatie van hellende daken
TV 247 Ontwerp en uitvoering van vloeistofdichte betonconstructies
TV 245 Aanbevelingen voor het gebruik van koperen buizen voor de distributie van sanitair koud en warm water (vervangt de TV 154)
TV 240 Pannendaken (vervangt TV 175, 186 en 202, behalve wat betreft de aansluitingsdetails) (de prijs geldt voor de TV 240 + 1 addendum naar keuze : 240-1 OF 240-2)
TV 236 Ontwerp en uitvoering van staalplaat-betonvloeren
TV 229 Groendaken
TV 219 Dakbedekkingen met leien : Dakdetails, opbouw en uitvoering
TV 212 Leidraad voor de installatie van zonneboilers (2de uitgave)
TV 123 Glijbekistingen

WTCB-Dossiers

Nr 2018/03.09 Ontwerp en dimensionering van de afvoer van waterbesparende wc's
Nr 2018/01.10 Integratie van technische installaties: een uitdaging voor de sector
Nr 2018/01.02 Ontwerp en dimensionering van slimme installaties
Nr 2017/04.08 Verschijning van late gipsuitbloeiingen op baksteenmetselwerk
Nr 2017/02.14 Flankerende geluidstransmissie bij het bouwen met CLT
Nr 2017/02.09 Inloopdouches: waterdichting en keuze van de afwerking
Nr 2016/03.14 Lawaai van waterafvoerleidingen
Nr 2015/03.16 Richtlijnen ter beperking van het lawaai in watertoevoerinstallaties
Nr 2014/04.14 Centrale-verwarmingsinstallaties met warm water : evolutie van de normalisatie
Nr 2014/04.05 ETICS op houtskeletbouw
Nr 2014/02.11 Onderhoud van ventilatiesystemen
Nr 2013/04.11 Dimensionering van expansievaten. Herziening van de norm NBN EN 12828.
Nr 2013/03.08 Beperking van de brandoverslag via een gordijngevel
Nr 2013/02.05 Afvoeropeningen voor hemelwater
Nr 2013/02.03 Rolbanen voor bezinktanks in zuiveringsstations
Nr 2013/01.06 Brandveiligheid bij houtbouw
Nr 2012/04.14 Ontwerp en dimensionering van centrale-verwarmingsinstallaties : herziening van het WTCB-Rapport nr. 1
Nr 2012/02.18 Akoestische verbetering van de ruwbouw door middel van ontdubbelde gemene muren voor rijwoningen en appartementen
Nr 2012/02.08 Uitvoering van uitstalramen
Nr 2012/01.12 Men mag geen stappen overslaan
Nr 2012/01.10 De doorboringen van het luchtscherm beheersen.
Nr 2012/01.06 Luchtdichtheid van hellende daken : de details maken het verschil
Nr 2012/01.01 Luchtdichtheid van gebouwen : een grote uitdaging voor alle bouwberoepen
Nr 2011/04.18 Geluidsisolatie bij lichte binnenwanden
Nr 2011/04.02 Sneeuw op daken : waarom zoveel schade ?
Nr 2011/02.20 Centrale verwarming met warm water. Een stand van zaken met betrekking tot de normalisatie in België (september 2011) (vervangt Katern 2007/3.1)
Nr 2011/02.14 Verse lucht in oude woningen
Nr 2011/02.10 ETICS : de isolatie en haar plaatsing
Nr 2011/02.05 Dakschilden met een flauwe helling : waterdichtheid en duurzaamheid
Nr 2010/01.06 Toleranties in de bouw : Dichtingswerken - Plasvorming vermijden (vervangen door Katern 2015/02.26)
Nr 2009/04.17 Infofiches "Ventilatie" ter verklaring van de EPB
Nr 2009/04.15 Lage-temperatuurverwarming wordt de standaard
Nr 2007/01.11 Industrieel flexibel en demontabel bouwen
Nr 2004/04.11 Vloeistofdichte betonvloeren : ontwerp en uitvoering

Infofiches

Nr 67.4.1.1 Materiaalfiche I voor palen met grondverdringing (categorie I).
Nr 63 De verschillende fasen bij de opstelling van een planning
Nr 55 Luchtdichtheid van gebouwen : van belang voor alle aannemers !
Nr 42.08 EPB - Ventilatie van gebouwen - Mechanische ventilatie : ventielen, kanalen, ventilatoren en luchtgroepen
Nr 42.07 EPB - Ventilatie van gebouwen - Doorstroomopeningen
Nr 42.04 EPB - Ventilatie van gebouwen - Natuurlijke toevoeropeningen

WTCB-rapport

Nr 14 Ontwerp en dimensionering van centrale-verwarmingsinstallaties met warm water (vervangt Rapport 1) (+ correcties van december 2014)

Monografieën

Nr 24 Code van goede praktijk. Ontwerp, uitvoering en beheer van koude-warmteopslagsystemen in de ondiepe ondergrond in Vlaanderen
Nr 23 Brandveiligheid van gevels van gebouwen met meerdere verdiepingen
Nr 23 Fire safety of multi-storey building facades
Nr 22 Handboek soilmix-wanden. Ontwerp en uitvoering (incl. erratum 2018)
Nr 11 Ventilatiegids. Stappenplan voor comfortabel en energiezuinig ventileren

WTCB-Tijdschriften

Nr 2002/02 Toepassingsmogelijkheden van gerecycleerde materialen in de bouwsector. (Onderzoek)

Ook interessant

Bureau voor Normalisatie (NBN) - logo

Normen

We hebben ook norm(en) gevonden die aan uw zoekopdracht voldoen. Dit zijn geen WTCB-publicaties maar documenten uitgebracht door het Bureau voor Normalisatie (NBN). Gebruiksvoorwaarden

Bekijk normen

Bouwproducten (TechCom)

Misschien zoekt u bouwproducten met label ontwerp?

  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht
  3. ontwerp