Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

25/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Dossiers

Ecologische en economische impact van diverse renovatiescenario's

Download

Ecologische en economische impact van diverse renovatiescenario's

Het streven naar lage-energiewoningen leidt tot een "meerinvestering" in isolatiematerialen. Men kan zich de vraag stellen in hoeverre deze stijging van het materiaalgebruik op lange termijn gecompenseerd zal worden door de gerealiseerde energiebesparing, zowel op financieel als op ecologisch vlak. Dit artikel wil een antwoord geven op deze vraag aan de hand van een aantal renovatiescenario's waarbij de milieu-impact, de levenscycluskostenanalyse en de afweging van de financiële en de ecologische impact van de verschillende scenario's geanalyseerd worden.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Dossiers
  3. Ecologische en economische impact van diverse renovatiescenario's.