Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Dossiers

CE-markering van houten bouwelementen

Bekijk

CE-markering van houten bouwelementen

Bouwwerken moeten zodanig ontworpen worden dat ze noch de veiligheid van de bewoners in gevaar brengen, noch schade berokkenen aan het milieu. De Bouwproductenverordening of BPV vervangt sinds 2011 de Bouwproductenrichtlijn of BPR. Dit artikel overloopt deze nieuwe Verordening en de CE-markering.