Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Dossiers

Relevantie van proeven op afgewerkte natuursteenproducten : slipweerstand.

Bekijk

Relevantie van proeven op afgewerkte natuursteenproducten : slipweerstand.

In het kader van de CE-markering moeten alle op de markt gebrachte stenen beproefd worden volgens de Europese proefnormen. De aldus verkregen prestaties moeten gedeclareerd worden overeenkomstig de van kracht zijnde bouwproductenrichtlijn. Men dient zich echter de vraag te stellen of deze proefresultaten afgestemd zijn op de prestaties die vastgesteld worden in situ en of de proefmethode wel altijd even coherent is.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Dossiers
  3. Relevantie van proeven op afgewerkte natuursteenproducten : slipweerstand.