Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Dossiers

Compactdaken, een nieuwe trend ?

Download

Compactdaken, een nieuwe trend ?

Dit artikel behandelt "compactdaken", een nieuw type dakopbouw voor platte daken met houten dakvloeren. In dit dossier komen de technische aanbevelingen die van toepassing zijn op dit daktype aan bod, alsook een onderzoeksproject van het WTCB.