Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Dossiers

Valoriseren van de uitgegraven grond van Waalse bouwplaatsen. Milieu-eisen en verwachte evoluties

Download

Valoriseren van de uitgegraven grond van Waalse bouwplaatsen. Milieu-eisen en verwachte evoluties

Het begrip ‘circulaire economie' komt alsmaar meer onder de aandacht. In Europa wordt er naar gestreefd om de principes van dit nieuwe economische model zo goed mogelijk na te leven bij het beheer en de valorisatie van de grond die uitgegraven wordt bij civieltechnische werkzaamheden. Dit is echter niet zo eenvoudig, omdat er in deze context in elk land of zelfs per gewest verschillende regels gelden. Dit kwam naar voren uit een vergelijkende studie van de praktijken uit zeven Europese landen die uitgevoerd werd in 2017. Om te kunnen voldoen aan de doelstellingen van de circulaire economie, zijn er dus evoluties nodig.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Dossiers
  3. Valoriseren van de uitgegraven grond van Waalse bouwplaatsen. Milieu-eisen en verwachte evoluties.