Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

17/07/2018

WTCB Home

Publicaties Monografieën

Brandveiligheid van gevels van gebouwen met meerdere verdiepingen

Download

Brandveiligheid van gevels van gebouwen met meerdere verdiepingen

Het voorliggende document werd opgesteld naar aanleiding van de recente gevelbranden in een aantal gebouwen met grote hoogte, en in het bijzonder de tragische brand in de Londense Grenfell Tower in juni jongstleden. Het heeft de volgende doelen voor ogen: • een overzicht geven van de geldende reglementaire en normatieve context inzake brandveiligheid in België en in het bijzonder voor wat betreft het risico op brandoverslag via de gevels. Dit document zal een voorstelling geven van de herziening van de reglementering die momenteel aan de gang is evenals van de eerste voorgestelde pistes • een voorstelling geven van de aandachtspunten en de constructieve schikkingen die toelaten om het correcte ontwerp en de goede uitvoering van de meest courante gevelsystemen te waarborgen, rekening houdend met de huidige en toekomstige eisen.

  1. Publicaties
  2. Monografieën
  3. Brandveiligheid van gevels van gebouwen met meerdere verdiepingen.