Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/06/2018

WTCB Home

Publicaties Monografieën

Handboek soilmix-wanden. Ontwerp en uitvoering

Download

Handboek soilmix-wanden. Ontwerp en uitvoering

In de afgelopen jaren is de soilmix-wand 'booming' in zowel België als Nederland. De praktijk daarbij helaas is dat elke aanbieder een min of meer eigen aanpak heeft voor ontwerp en uitvoering, ook wat betreft aspecten zoals de veiligheidsfilosofie en de risicobeschouwing. Handboek Soilmix Wanden brengt daar verandering in en presenteert een universele en pragmatische benaderingswijze. Dit handboek biedt een uitstekende weergave van de huidige kennis op het gebied van de soilmix-techniek voor het realiseren van grondkerende, waterkerende en waterremmende wanden. Het Handboek soilmix-wanden bestaat uit twee delen. De publicatie bevat enerzijds een praktisch deel dat richtlijnen en randvoorwaarden bevat voor de toepassing, de uitvoering, het ontwerp en de kwaliteitscontrole van soilmix-wanden in België en Nederland (deel 1) en anderzijds een deel waarin een samenvatting van de internationale state-of-the art is opgenomen (deel 2). Het handboek dekt verschillende toepassingsgebieden van soilmix-wanden af, zowel tijdelijke als permanente soilmix-wanden en wanden met een verticaal dragende functie. Verder sluit het ook aan op de Eurocodes, de huidige beschikbare kennis (state-of-the-art) en de recente en uitgebreide onderzoeksresultaten op het gebied van soilmix. Vanuit met name de ontwerpende en uitvoerende sector is gevraagd om de kennis en ervaring over de soilmix-wanden te bundelen. Het resultaat is het thans voorliggende handboek, dat een gezamenlijk initiatief is van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) en SBRCURnet.

  1. Publicaties
  2. Monografieën
  3. Handboek soilmix-wanden. Ontwerp en uitvoering.