Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Dossiers

Ventilatie van woongebouwen: een nieuwe TV en een rekentool

Bekijk

Ventilatie van woongebouwen: een nieuwe TV en een rekentool

Een correcte ventilatie is onontbeerlijk om een goede luchtkwaliteit in onze woningen te waarborgen. Om die reden dient de installatie van het ventilatiesysteem weldoordacht te gebeuren. Zo dient men hierbij vanaf het ontwerp en de montage tot aan de indienststelling en het onderhoud een strikte procedure te volgen. Voortaan zijn er een nieuwe TV en een rekentool beschikbaar die hoofdzakelijk gericht zijn tot de installateur.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Dossiers
  3. Ventilatie van woongebouwen: een nieuwe TV en een rekentool.