Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Dossiers

Luchtdichtheidsmetingen in het kader van de EPB: behandeling van de ventilatievoorzieningen

Download

Luchtdichtheidsmetingen in het kader van de EPB: behandeling van de ventilatievoorzieningen

Teneinde de luchtdichtheid van gebouwen te meten, wordt er door middel van één of meerdere ventilatoren een overdruk of onderdruk gecreëerd (gelegen tussen 10 en 100 Pa). Door deze manier van werken kan het luchtdebiet doorheen de gebouwschil bepaald worden in functie van het teweeggebrachte drukverschil. Het principe van deze meting staat beschreven in de norm NBN EN ISO 9972, die sinds kort de norm NBN EN 13829 vervangt.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Dossiers
  3. Luchtdichtheidsmetingen in het kader van de EPB: behandeling van de ventilatievoorzieningen.