Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-rapport

Berekening van verstijvers voor uitstalramen

Download

Berekening van verstijvers voor uitstalramen

Dit document geeft een overzicht van de eisen en richtlijnen met betrekking tot het ontwerp en de constructie van uitstalramen. Onder de term 'uitstalraam' verstaat men een glazen gevel die opgebouwd is uit één of meerdere glasvolumes die uitgevoerd werden met een aansluitende voeg (zonder verticaal schrijnwerkprofiel). Het kan gaan om enkele, gelaagde of isolerende beglazingen die geplaatst worden hetzij op twee horizontale steunpunten, hetzij op vier steunpunten. In dit laatste geval, bestaan de twee verticale steunpunten uit glazen verstijvers. Deze techniek laat toe om grote, quasi volledig transparante glasoppervlakken te creëren en wordt voornamelijk toegepast in showrooms, openbare gebouwen... De voegen tussen de beglazingen en tussen de beglazingen en de verstijvers worden verlijmd met behulp van een lijmkit uit siliconen die specifiek gebruikt wordt voor deze toepassing. De verstijvers voor uitstalramen kunnen bestaan uit enkelvoudig, gelaagd of gehard glas. Dit Rapport is een aanvulling op de aspecten die behandeld werden in het WTCB-Rapport nr. 11 voor alles met betrekking tot de berekening van de windweerstand van uitstalramen waarvan de secundaire constructie opgebouwd is uit glazen verstijvers.

  1. Publicaties
  2. WTCB-rapport
  3. Berekening van verstijvers voor uitstalramen.