Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Dossiers

Toleranties in de bouw: toleranties onderling combineren (vervangt Katern 2010/01.04 en Infofiche 43.04)

Download

Toleranties in de bouw: toleranties onderling combineren (vervangt Katern 2010/01.04 en Infofiche 43.04)

Bij de beoordeling van het uitgevoerde werk dient men vaak meerdere toleranties in aanmerking te nemen. Zo dient men bij de beoordeling van de oplegging van een welfsel op een wand niet alleen de fabricage- en uitvoeringstoleranties van het welfsel te respecteren, maar ook deze van de wand. Deze toleranties kunnen bovendien uit meerdere aspecten bestaan: bij de fabricagetoleranties dient men bijvoorbeeld naast de haaksheid van het eindvlak, ook de afmetingen van het element na te gaan, terwijl men bij de uitvoeringstoleranties zowel de afwijkingen op het uitzetten, het stellen als het plaatsen van het element controleert. Dit artikel vormt een update van het gelijknamige artikel uit de thematische WTCB-Contact nr. 25 "Toleranties in de bouw" en de Infofiche nr. 43.4.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Dossiers
  3. Toleranties in de bouw: toleranties onderling combineren