Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Dossiers

ETICS met harde bekledingen. Deel 1: systeemprestaties en materiaalkeuze

Download

ETICS met harde bekledingen. Deel 1: systeemprestaties en materiaalkeuze

Samengestelde systemen bestaande uit in situ verlijmde harde (of stijve) bekledingen op een buitenisolatie (ETICS met harde bekledingen) kennen een groeiend succes (zie WTCB-Dossier 2011/4.11). Het WTCB is op vraag van verschillende Technische Comités van start gegaan met een aantal studies en onderzoeken om de prestaties van deze systemen te analyseren, maar ook om bij te dragen aan de opstelling van een referentiedocument omtrent de aan het systeem en zijn onderdelen op te leggen prestatie-eisen en de ontwerp- en uitvoeringsaanbevelingen. Dit dossier stelt een deel van de onderzoeksresultaten voor onder de vorm van aanbevelingen. Het onderzoek wordt voortgezet en zou moeten leiden tot de publicatie van een Technische Voorlichting over dit onderwerp.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Dossiers
  3. ETICS met harde bekledingen. Deel 1: systeemprestaties en materiaalkeuze.