Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/06/2018

WTCB Home

Publicaties Infofiches

Onderschoeien van bestaande funderingen door middel van beschoeide sleuven

Bekijk

Onderschoeien van bestaande funderingen door middel van beschoeide sleuven

In deze Infofiche wordt de aandacht toegespitst op het onderschoeien van bestaande funderingen door middel van beschoeide sleuven. Hiertoe wordt er eerst en vooral een korte typering en beschrijving gegeven van de techniek in kwestie. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de daarbij gebruikte materialen en de karakteristieke afmetingen ervan. Ook het draagvermogen, de horizontale verplaatsing van de wanden, het toepassingsgebied van de techniek en de bijzondere aandachtspunten die ermee gepaard gaan worden belicht. Tot slot komen de mogelijke varianten en de kwaliteitszorg aan bod.

  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht