Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

17/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Dossiers

Zijn in situ-metingen van de U-waarde betrouwbaar ?

Bekijk

Zijn in situ-metingen van de U-waarde betrouwbaar ?

Met de methode van de warmtestroommeter kan de warmtedoorganscoëfficiënt (U-waarde) van de wanden van een gebouw in situ gemeten worden. Men moet bij de toepassing van deze methode wel rekening houden met de voorwaarden die opgesomd worden in de recent herziene norm ISO 9869-1.