Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/06/2018

WTCB Home

Publicaties Infofiches

Informatisering van het bedrijfsbeheer in de bouwsector met een ERP-systeem

Bekijk

Informatisering van het bedrijfsbeheer in de bouwsector met een ERP-systeem

De meeste bedrijven gebruiken standaardkantoorsoftware (zoals rekenbladen en tekstverwerkers) om hun gegevens te verwerken. Hierbij wordt dezelfde informatie vaak door verschillende diensten ingevoerd. Op een bepaald moment zal men door de groei van de organisatie echter een verzadigingspunt bereiken waardoor de gegevens niet langer goed verwerkt kunnen worden (bv. problemen bij het updaten van gegevens die op verschillende plaatsen opgeslagen werden). Dit kan er onder meer toe leiden dat niet alle aanvragen beantwoord worden, dat de nacalculatie niet of slechts steekproefsgewijs gebeurt en dat bijkomende werkzaamheden niet altijd gefactureerd worden. Indien u deze situatie herkent, is uw organisatie misschien ook toe aan een ERP-systeem.

  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht