Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Dossiers

Stortklaar beton voor de toekomst. Deel 3 : zelfverdichtend beton

Download

Stortklaar beton voor de toekomst. Deel 3 : zelfverdichtend beton

Zelfverdichtend beton is beton dat niet meer getrild dient te worden en louter onder invloed van zijn eigengewicht verdicht. Dit betontype vloeit tot in de moeilijkst bereikbare hoeken van de bekisting en vult probleemloos de meest dichtgewapende elementen. De plaatsing is bijgevolg een stuk gebruiksvriendelijker, sneller en minder arbeidsintensief en gaat bovendien gepaard met minder geluidshinder. Daar staat tegenover dat de bestelling en de uitvoering ervan meer aandacht vergen van de bouwprofessioneel.