Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/06/2018

WTCB Home

Publicaties Monografieën

Compatibiliteit bij het dimmen van retrofitlampen. Classificatie van lampen en dimsystemen, problematiek en oplossingen (vervangen door de monografie 21)

Compatibiliteit bij het dimmen van retrofitlampen. Classificatie van lampen en dimsystemen, problematiek en oplossingen (vervangen door de monografie 21)

In dit document geven we in hoofdstuk 2 eerst een classificatie van de bestaande lamptypes en dimsystemen die courant op de markt aanwezig zijn. Bij de beschrijving leggen we de focus op de mogelijke interactie tussen beide systemen. Vervolgens gaan we in hoofdstuk 3.1 dieper in op de concrete problemen die zich kunnen voordoen en proberen we in hoofdstuk 3.2 het concept "compatibiliteit" te definiëren. Hierna overlopen we in hoofdstuk 4 enkele reeds bestaande initiatieven die het compatibiliteitsprobleem in meer of mindere mate trachten aan te pakken. Tot slot illustreren we in hoofdstuk 5 een paar aspecten van compatibiliteit aan de hand van enkele uitgevoerde elektrische metingen.

  1. Publicaties
  2. Monografieën
  3. Compatibiliteit bij het dimmen van retrofitlampen. Classificatie van lampen en dimsystemen, problematiek en oplossingen