Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Dossiers

Nieuwe reglementering voor de emissies van vloerbekledingen en hun lijmen

Download

Nieuwe reglementering voor de emissies van vloerbekledingen en hun lijmen

In de loop van 2014 zal er een nieuw Koninklijk Besluit verschijnen dat het mogelijk moet maken op de uitstoot van vluchtige organische stoffen voor een aantal productcategorieën te beperken. Dit KB zal van kracht worden vanaf januari 2015. De eerste productcategorie waarvoor er dergelijke emissiegrenswaarden vastgelegd zullen worden, zijn vloerbekledingen en hun bijhorende lijmen.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Dossiers
  3. Nieuwe reglementering voor de emissies van vloerbekledingen en hun lijmen.