Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Dossiers

Samen bouwen aan de toekomst van de sector.

Bekijk

Samen bouwen aan de toekomst van de sector.

De bouwsector ondergaat belangrijke evoluties. Het WTCB heeft zichzelf tot taak gesteld om de sector hierin bij te staan. Het Centrum stippelde bijgevolg een koers uit waarin de voornaamste pijlers uit de werkplannen van de Technische Comités opgenomen zijn: energie en milieu enerzijds en comfort, gezondheid, toegankelijkheid en veiligheid anderzijds. Daarnaast vormen ook de thema’s materialen en bouwsystemen en technische installaties belangrijke aandachtspunten. Deze manier van werken heeft als oogmerk om de noodzakelijke samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen te bevorderen.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Dossiers
  3. Samen bouwen aan de toekomst van de sector.