Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/06/2018

WTCB Home

Publicaties Infofiches

Materiaalfiche I voor palen met grondverdringing (categorie I).

Bekijk

Materiaalfiche I voor palen met grondverdringing (categorie I).

In deze Infofiche wordt de aandacht toegespitst op de verschillende materialen die gebruikt worden bij de uitvoering van in de grond gevormde palen met grondverdringing (categorie I). Hiertoe wordt er eerst en vooral een korte typering en beschrijving gegeven van de funderingstechniek in kwestie. Vervolgens wordt er een overzicht gegeven van de specificaties en normen die van toepassing zijn op de hierbij aangewende materialen en wordt er dieper ingegaan op de ontwerp- en prestatie-eisen die ermee verbonden zijn. Tot slot worden er ook nog een aantal bijzondere aandachtspunten belicht.

  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht