Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Dossiers

Akoestische aspecten van mechanische ventilatie in eengezinswoningen

Bekijk

Akoestische aspecten van mechanische ventilatie in eengezinswoningen

De ontwerpers en installateurs van mechanische ventilatie hebben nood aan praktische richtlijnen om de akoestische comforteisen te kunnen respecteren. Dergelijke ventilatiesystemen zorgen immers vaak voor geluidshinder. Dit artikel geeft aanbevelingen om het ventilatorlawaai en stromingslawaai te bestrijden, geluidsuitbraak te voorkomen, structureel geluid te dempen en overspraak te vermijden.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Dossiers
  3. Akoestische aspecten van mechanische ventilatie in eengezinswoningen.