Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Dossiers

Milieu-impact van platte daken (zie ook WTCB-Dossier 2015/2.19)

Download

Milieu-impact van platte daken (zie ook WTCB-Dossier 2015/2.19)

In dit artikel wordt een vergelijking gemaakt van de milieu-impact van een aantal courant in België gebruikte platte-dakopbouwen. Dit gebeurde aan de hand van een aantal gedetailleerde levenscyclusanalyses.