Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Dossiers

Rolbanen voor bezinktanks in zuiveringsstations

Download

Rolbanen voor bezinktanks in zuiveringsstations

Het beton van bezinktanks en vooral het beton van de rolbanen staat bloot aan diverse omgevingsbelastingen. SECO nam daarom, samen met het WTCB en FEBELCEM het initiatief om een technisch document op te stellen dat deze problematiek behandelt en dat, meer bepaald, de uitvoering en de eigenschappen van de materialen bespreekt. Dit technisch document zal ten slotte ook een mogelijke methodologie aanreiken voor de herstelling van eventuele betonschade.