Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
Infofiches

Kostprijsberekening : onderaannemingskosten

Bekijk

Kostprijsberekening : onderaannemingskosten

Bij de opstelling van de offerte dient de calculator de uit te besteden posten correct in te schatten. Dergelijke kosten moeten enkel in beschouwing genomen worden wanneer de onderneming (een gedeelte van) de werken laat uitvoeren door derden. In geval van een uitbesteding dient de onderneming verschillende onderaannemers te contacteren om hun prijsoffertes met elkaar te kunnen vergelijken. Het is hierbij noodzakelijk dat de specificaties van de uit te voeren werken (bouwplannen, meetstaten, uittreksels uit het bijzondere bestek, voorziene planningen, ...) duidelijk worden overgedragen aan de potentiële onderaannemers.