Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

17/07/2018

WTCB Home

Publicaties Infofiches

Databank met proefresultaten van houten vensters voor collectief gebruik

Bekijk

Databank met proefresultaten van houten vensters voor collectief gebruik

Databank met de resultaten van proeven of prestaties (windweerstand, lucht- en waterdichtheid, bedieningskracht) van houten vensters, evenals die van uitwisselingsproeven voor het hang- en sluitwerk en de dichtingsvoegen. Deze proefresultaten kunnen geëxtrapoleerd worden naar andere afmetingen en venstertypes, vermits deze databankapplicatie als doelstelling heeft zoveel mogelijk te vermijden dat schrijnwerkers laboratoriumproeven op vensters moeten uitvoeren. Deze Infofiche bevat ook een link naar een rekentool waarmee men een rapport kan genereren waarin de U-waarde van houten vensters en hun onderdelen vermeld staan.

  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht