Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Dossiers

Aandachtspunten bij de plaatsing van zonnesystemen op platte daken

Download

Aandachtspunten bij de plaatsing van zonnesystemen op platte daken

Aanbevelingen met betrekking tot de integratie of de plaatsing van thermische collectoren en fotovoltaïsche cellen op een plat dak. Deze aanbevelingen behandelen hun bevestigingswijze (om te weerstaan aan de windbelasting), de vereisten in verband met de drukweerstand van het isolatiemateriaal en de ponsweerstand van de dakafdichting, de te voorziene controles bij de plaatsing van een zonnesysteem op een bestaand dak, en de te voorziene inrichtingen om de veiligheid van personen te verzekeren.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Dossiers
  3. Aandachtspunten bij de plaatsing van zonnesystemen op platte daken.