Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/07/2018

WTCB Home

Publicaties Technische voorlichtingen

Mechanische bevestiging van de isolatie en de afdichting op geprofileerde staalplaten (+ correcties van 23/07/2012)

Download

Mechanische bevestiging van de isolatie en de afdichting op geprofileerde staalplaten (+ correcties van 23/07/2012)

In dit document wordt dieper ingegaan op het ontwerp en de uitvoering van platte daken die mechanisch bevestigd worden op geprofileerde staalplaten. Deze Technische Voorlichting vormt een aanvulling op de aanbevelingen uit de TV's 215 en 191. Na een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van dakvloeren uit geprofileerde staalplaten spitst deze leidraad voor de goede uitvoering de aandacht toe op de plaatsing van het lucht- en dampscherm en op de eisen die gesteld kunnen worden aan het brandgedrag van platte daken. Vervolgens komt de nadruk te liggen op de thermische isolatie van mechanisch bevestigde platte daken (U-waarde, gebruiksbelasting en toegankelijkheid, bijzondere aandachtspunten) en op de afdichting (eisen, mechanische bevestiging,...). Ook de courant gebruikte mechanische bevestigingen komen aan bod (schroeven en verdeelplaatjes). Daarnaast wordt er een volledig hoofdstuk gewijd aan de windweerstand van de dakopbouw. In de twee volgende hoofdstukken wordt dan weer ingegaan op de bepaling van het aantal schroeven en de verdeling ervan enerzijds en het onderhoud van platte daken met een dakvloer uit geprofileerde staalplaten anderzijds. Deze TV wordt afgesloten door een reeks bijlagen die onder meer betrekking hebben op de berekening van de nuttige schroefweerstand, de pathologieën die eigen zijn aan mechanisch bevestigde daken en de bepaling van de windbelasting volgens de NBN EN 1991-1-4.

  1. Publicaties
  2. Technische voorlichtingen
  3. TV 239 Mechanische bevestiging van de isolatie en de afdichting op geprofileerde staalplaten